Hlavní navigace

Změny ve zdravotním pojištění od roku 2022

9. 12. 2021
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Od příštího roku dochází hned k několika změnám v oblasti zdravotního pojištění. Jsou důležité pro OSVČ, zaměstnavatele i zaměstnance.

Spolu s rokem 2022 přichází i parametrické změny. Neminou ani oblast zdravotního pojištění. Upravuje se mimo jiné i výpočet penále. Výraznější je i růst vyměřovacího základu pro platbu pojistného státem, což je důležitá zpráva pro některé zaměstnavatele zaměstnávající invalidní důchodce.

Minimální záloha na zdravotní pojištění

Nařízením vlády s číslem 356/2021 Sb., jsou s účinností od 1. ledna 2022 stanoveny údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2022. Z těchto údajů se vychází také při výpočtu minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro následující kalendářní rok.

Průměrná mzda pro rok 2022 činí 38 911 Kč. Od roku 2022 se záloha pro OSVČ zvyšuje z částky 2 393 Kč na 2 627 Kč. Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění je polovinou průměrné mzdy pro rok 2022.

Zálohy na zdravotní pojištění pro rok 2022

Rok 2021 2022
Minimální vyměřovací základ 17 720,50 Kč 19 455,50 Kč
Minimální měsíční záloha 2 393 Kč 2 627 Kč

Částku minima v nové výši je nutno odvést již počínaje lednovou platbou pojistného, nikoli až po podání přehledu OSVČ za rok 2021. Vyšší minimální zálohu tedy musí osoby samostatně výdělečně činné odvést nejpozději do úterý 8. února 2022.

Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem

Ne všichni pojištěnci odvádí na zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu, za některé je plátcem pojistného stát. Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem byl od 1. ledna 2022 stanoven nařízením vlády č. 253/2021 Sb., na 14 570 Kč (pojistné činí 1 967 Kč).

Tato částka ovlivní rovněž odvod zdravotního pojištění u zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením. Vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění bude v roce 2022 rozdíl mezi skutečným výdělkem a částkou 14 570 Kč. Musí se však jednat o poživatele invalidního důchodu (starobního důchodu se uvedená úleva na zdravotním pojištění netýká).

Minimální vyměřovací základ zaměstnanců a OBZP

U zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) se minimální vyměřovací základ odvíjí od aktuální minimální mzdy. Novela nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí již byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod číslem 405/2021. Minimální mzda činí 16 200 Kč. Minimálním vyměřovacím základem pro rok 2022 bude právě tato částka a minimální pojistné odpovídá pojistnému 2 187 Kč.

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Minimální vyměřovací základ ve výši aktuální minimální mzdy se nevztahuje na zaměstnance, za které platí zdravotní pojištění i stát (důchodci, nezaopatřené děti, osoby na mateřské a rodičovské dovolené, příjemci rodičovského příspěvku a další). V jejich případě zaměstnavatel vypočítá pojistné na zdravotní pojištění ze skutečného vyměřovacího základu, bez ohledu na jeho výši, tj. bez doplatku do minimálního vyměřovacího základu. Samozřejmě pouze v případech, kdy z pohledu zdravotního pojištění vznikne zaměstnání. Nevzniká například při sjednání dohody o provedení práce s odměnou do 10 000 Kč měsíčně. Zde zaměstnavatel tyto osoby ke zdravotnímu pojištění nepřihlašuje a zdravotní pojištění neodvádí. Obdobně například u dohody o pracovní činnosti do úhrnného měsíčního započitatelného příjmu.

Započitatelný příjem

Od 1. ledna 2022 se nemění započitatelný (rozhodný) příjem. Zůstává částka 3 500 Kč. Započitatelný (rozhodný) příjem v systému veřejného zdravotního pojištění se používá pro určení výjimky, kdy daná osoba není zaměstnancem.

Výjimky se taxativně týkají pouze:

účto únor klímová

  • člena družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován, a který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu (tj. maximálně do částky 3 499 Kč),
  • osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti, popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu; započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o pracovní činnosti se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila, 
  • dobrovolného pracovníka pečovatelské služby, který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu.

Další změny ve zdravotním pojištění

Novelou zákona č. 286/2021 Sb., občanského soudního řádu se mění výše penále ve zdravotním pojištění tak, že místo sazby 0,05 % z dlužné částky za každý den trvání dluhu se výše penále bude stanovovat (v případě splátkového režimu by se však ponechala sazba 0,025 %). Obdobně to platí i pro oblast sociálního pojištění.

Novela zákona č. 274/2021 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky nově formuluje vznik a zánik zdravotního pojištění u osob bez trvalého pobytu na území ČR. Vzniká dnem nástupu do zaměstnání a zaniká dnem ukončení zaměstnání.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).