Hlavní navigace

Změny ve zdravotním pojištění pro rok 2020

2. 12. 2019
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Důležité částky pro odvod zdravotního pojištění se každý rok mění. Ať už se jedná o minimální zálohu pro OSVČ, vyměřovací základ pro zaměstnance i OBZP.

Stejně tak je důležitá částka vyměřovacího základu pro platbu pojistného za pojištěnce státem. V budoucnu by se měla určovat zcela jiným způsobem.

Minimální záloha na zdravotní pojištění

Nařízením vlády s číslem 260/2019 Sb., jsou s účinností od 1. ledna 2020 stanoveny údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2020. Z těchto údajů se vychází také při výpočtu minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro následující kalendářní rok.

Průměrná mzda pro rok 2020 činí 34 835 Kč. Od roku 2020 se zvyšuje z částky 2208 Kč na 2352 Kč. Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění je polovinou průměrné mzdy pro rok 2020.

Zálohy na zdravotní pojištění pro rok 2020

Rok 2019 2020
Minimální vyměřovací základ 16 349.50 Kč 17 417,50 Kč
Minimální měsíční záloha 2 208 Kč 2 352 Kč

Parametrické údaje pro oblast sociálního pojištění platné od roku 2020 již server Podnikatel.cz zveřejnil v článku: Zálohy pro OSVČ a ostatní důležité údaje v sociálním pojištění pro rok 2020

Minimální měsíční záloha na důchodové pojištění pro hlavní činnost bude od roku 2020 činit 2544 Kč, pro vedlejší výdělečnou činnost 1018 Kč. Osoby samostatně výdělečně činné, které jsou dobrovolně účastny nemocenského pojištění, musí platit minimálně 126 Kč. Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském pojištění se nemění, od roku 2019 jde o částku 3000 Kč (v letech 2012 až 2018 se jednalo o částku 2500 Kč).

ZMĚNY A NOVINKY 2020

Co se změní pro OSVČ i zaměstnance od 1. ledna 2020? Sledujeme všechny novinky a daňové změny

Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem

Ne všichni pojištěnci odvádí na zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu. Za některé je plátcem pojistného stát. Novela zákona č. 562/1992Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění zveřejněná ve Sbírce zákonů dne 19. září 2017 (č. 297/2017 Sb.) stanovila s účinností od 1. ledna 2019 vyměřovací základ pro platbu pojistného státem ve výši 7540 Kč (pojistné z této částky je 1018 Kč), s účinností od 1. ledna 2020 pak stanoví vyměřovací základ pro platbu pojistného státem ve výši 7903 Kč (pojistné z této částky je 1067 Kč).

Tato částka ovlivní rovněž odvod zdravotního pojištění u zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením. Vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění bude v roce 2020 rozdíl mezi skutečným výdělkem a částkou 7903 Kč. Musí se však jednat o poživatele invalidního důchodu (starobního důchodu se uvedená úleva na zdravotním pojištění netýká). Čtěte také: Odvod zdravotního pojištění u starobních a invalidních důchodců

Zmíněnou novelou byla stanovena částka vyměřovacího základu pro platbu pojistného státem v letech 2018 až 2020. Aktuálně se rozhoduje o částce pro další období. Sněmovním tiskem s číslem 352, který prochází druhým čtením, se navrhuje zcela nový způsob určení této částky. Vyměřovacím základem pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu plátcem pojistného stát, má být 25 % průměrné mzdy vždy za druhé čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Vypočtená částka se bude zaokrouhlovat na celé koruny nahoru.

Minimální vyměřovací základ zaměstnanců a OBZP

U zaměstnanců a osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) se minimální vyměřovací základ odvíjí od aktuální minimální mzdy. K datu zpracování tohoto článku nebyla minimální mzda pro rok 2020 definitivně schválena. Dne 27. listopadu 2019 byla na jednání koaliční rady vlády dosažena politická dohoda. Minimální mzda se pravděpodobně zvýší na 14 600 Kč, tj. více než 40 % mzdy průměrné. Minimálním vyměřovacím základem pro rok 2020 tak bude právě tato částka.

ebf - tip do článku - debata

Dá se předpokládat, že novela Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí nebude ve Sbírce zákonů vyhlášena dříve než ve druhé polovině měsíce prosince.

Daňový portál na Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Potřebujete si rychle spočítat, kolik letos zaplatíte na daních? Zadejte své hodnoty do Daňové kalkulačky pro OSVČ

Nevíte si rady s daňovým přiznáním? Vyzkoušejte interaktivní šablony, které automaticky vyplní daňový formuláře nebo přehled pro pojišťovnu.

Jakou budete mít čistou mzdu v letošním roce? Aktualizovali jsme pro vás Mzdovou kalkulačku

Nejnovější články o daních sledujte v sekci Daňové přiznání, Daně z příjmů, Přehled o příjmech a výdajích.

Minimální vyměřovací základ ve výši aktuální minimální mzdy se nevztahuje na zaměstnance, za které platí zdravotní pojištění i stát (důchodci, nezaopatřené děti, osoby na mateřské a rodičovské dovolené, příjemci rodičovského příspěvku a další). V jejich případě zaměstnavatel vypočítá pojistné na zdravotní pojištění ze skutečného vyměřovacího základu, bez ohledu na jeho výši, tj. bez doplatku do minimálního vyměřovacího základu. Samozřejmě pouze v případech, kdy z pohledu zdravotního pojištění vznikne zaměstnání. Nevzniká například při sjednání dohody o provedení práce s odměnou do 10 000 Kč měsíčně. Zde zaměstnavatel tyto osoby ke zdravotnímu pojištění nepřihlašuje a zdravotní pojištění neodvádí. Obdobně u dohody o pracovní činnosti do úhrnného měsíčního limitu 2999 Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).