Hlavní navigace

Zmírnění pokut u kontrolních hlášení brzy končí. Nový pokyn se ale připravuje

14. 11. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Jak už jsme upozorňovali v březnu, výrazné zmírnění pokut u hlášení je časově omezeno. Finanční správa připravuje nový pokyn, není však jasné, jak bude vypadat.

Každopádně zatím platí, že většina ospravedlnitelných důvodů, díky kterým úřady odpustily tisíc pokut, se týká jen prohřešků, ke kterým došlo (a dojde) v letech 2016 a 2017.

Čtěte také: Senát schválil úpravu kontrolního hlášení. Bude to však Ústavnímu soudu stačit?

Pomohla až březnová úprava pokynu

Sankční systém u kontrolních hlášení je předmětem kritiky už od svého počátku. Ministerstvo jej sice hned po několika měsících podávání kontrolních hlášení zmírnilo, změna však kvůli přísnému znění metodického pokynu, který upravoval odpouštění pokut, příliš nepomohla. V původní verzi stanovilo GFŘ celkem 10 ospravedlnitelných důvodů a k nim konkrétní procenta, kolik z pokuty lze odpustit. Pro podnikatele ale původní verze pokynu nebyla příliš využitelná, což dokládají i statistiky. Do konce loňského roku odpustily úřady u kontrolních hlášení pouze jednu pokutu a navíc ne v plné výši.

Generální finanční ředitelství proto v letošním březnu pokyn upravilo a přidalo do něj dalších 7 nových ospravedlnitelných důvodů. Ty pomáhají hlavně plátcům, kteří dostali desetitisícové pokuty, přestože se dopustili pouze drobného pochybení. Typicky se jedná o situace, kdy podnikatel podal kontrolní hlášení o pár dnů později či se zpožděním zareagoval na výzvu úřadů, aby doplnil, opravil či jen potvrdil informace v hlášení.

Čtěte více: Pokuty u kontrolních hlášení zmírnily jen do konce roku 2017. Za rok zas natvrdo

Nyní mohou plátci požádat svého správce daně o prominutí 2 pokut za rok 2016, a to bez ohledu na příčinu pochybení. Za rok 2017 je možné za obdobných podmínek prominout nanejvýš 1 pokutu. Kromě plošného prominutí jedné pokuty ročně je například možné prominout pokutu (50 tisíc korun), když se plátce s reakcí na výzvu k podání kontrolního hlášení opozdí maximálně o 5 dní oproti stanovené době, a pokud mu povinnost podat hlášení ze zákona skutečně nevznikla.

Podobně mohou podnikatelé požádat o možnost prominout pokutu (30 tisíc korun), když zareagují na výzvu k odstranění nesrovnalostí nejdéle 5 dní po zákonném termínu (tedy po uplynutí lhůty 5 pracovních dnů) od počátku bezchybně podaných kontrolních hlášení. Jedná se tedy o případy, kdy měl podnikatel finančnímu úřadu potvrdit, že kontrolní hlášení nemá podávat, nebo potvrdit, že všechny vyplněné údaje v hlášení byly v pořádku. Navíc tyto ospravedlnitelné důvody (bod 15 a 16) jsou uplatněny přednostně. Je tedy možné požádat o odpuštění například jedné pokuty za to, že jste včas nepotvrdili, že hlášení máte v pořádku, a následně ještě další pokuty, kterou jste obdrželi například za pozdní opravu hlášení.

U všech žádostí o prominutí pokuty ovšem i nadále platí, že podléhají správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč podle přílohy zákona o správních poplatcích.

Čtěte více: Chcete prominout pokutu u kontrolních hlášení? Podejte žádost a zaplaťte 1000 Kč

Jak sankce nyní vypadají

Co se týče jednotlivých pokut, ty se udělují následovně. Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vznikne povinnost uhradit pokutu ve výši

  • 1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,
  • 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
  • 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
  • 50 000 Kč, pokud šlo o řádné hlášení a nepodá jej vůbec nebo ani v náhradní lhůtě.

Finanční správa ale může pokuty v pevné výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč odpustit. Nejnižší pokutu ve výši 1 000 Kč sice odpustit nelze, v zákoně však je u této sankce doplněn institut vyloučení vzniku pokuty. V případě pokuty ve výši 1 000 Kč je tolerováno jedno pochybení pro daný kalendářní rok. Správce daně toto zohlední automaticky bez nutnosti podávat žádost.

Že opravdu úprava pokynu pomohla, opět dokládají statistiky. Jak serveru Podnikatel.cz uvedlo Generální finanční ředitelství, ke dni 6. 11. 2017 (počítáno od zavedení kontrolních hlášení) eviduje celkem 17 503 pokut za porušení povinností v souvislosti s kontrolním hlášením v částce 617 530 000 Kč, přičemž bylo doručeno 5 075 rozhodnutí o prominutí pokut v celkové výši 137 676 000 Kč.

Čtěte také: 2373. Tolik již vydaly finanční úřady „odpustků“ u kontrolního hlášení

Benevolence končí, anebo bude pokračovat?

Ačkoli březnová úprava metodického pokynu podnikatelům výrazně pomohla, neměli by zapomínat, že nejde o trvalou benevolenci. Většina nových ospravedlnitelných důvodů totiž platí pouze u pochybení, ke kterým došlo (případně dojde) v letech 2016 nebo 2017. Pokud se pokyn do konce roku nějak nezmění, většina prohřešků, ke kterým dojde od příštího roku, opět nepůjde odpouštět a pokuty se budou udělovat opět „natvrdo“.

Generální finanční ředitelství nicméně serveru Podnikatel.cz potvrdilo, že změnu metodického pokynu k promíjení pokut za porušení povinností v souvislosti s kontrolním hlášením připravuje. Jak však přesně má vypadat nebo u jakých prohřešků bude benevolence, odmítá finanční správa specifikovat. Pokyn je v procesu tvorby, dokud nebude mít definitivní podobu, nebudeme zveřejňovat podrobnosti. Předpokládáme, že bude hotov do konce roku, komentovala serveru Podnikatel.cz Petra Petlachová, mluvčí GFŘ. Podnikatelům tak nezbývá nic jiného než počkat, zda a v jaké podobě GFŘ pokyn zveřejní.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).