Hlavní navigace

Znalecký posudek na Profrost dělala stejná firma jako posudek na Čapí hnízdo

2. 5. 2017
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Andrej Babiš v dopise, kde „vysvětluje“ své kauzy, mimo jiné Profrost, argumentuje znalcem, kterého jmenoval soud. Jde ale o stejnou firmu jako u Čapího hnízda.

Andrej Babiš navíc „zapomněl“ zmínit, že znalce sice jmenuje soud, avšak na návrh samotné firmy.

Babišův harmonogram neodpovídá listinám z rejstříku

Andrej Babiš zareagoval na usnesení Poslanecké sněmovny a v pátek zaslal dopis, ve kterém se snažil vysvětlit své kauzy. Většina nejasností však přetrvala a jak se navíc ukazuje, ne vše je tak, jak Babiš uvedl v samotném dopise.

Velké otazníky stále visí nad prodejem akcií společnosti Profrost. Ve zkratce si připomeňme, co se stalo. V roce 2010 prodal Babiš svému koncernu Agrofert akcie své firmy Profrost za 527 milionů korun. Jenže pár týdnů předtím, než došlo k prodeji, Babiš v Profrostu navýšil základní kapitál z 2 na 102 milionů korun. Babiš ovšem tvrdí něco jiného: Poté, co Agrofert koupil 80% podíl na původním základním kapitálu ve výši 2 mil. Kč, byly ve stejný den uzavřeny smlouvy o úpisu nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10 mil. Kč. Vlastníkem 2 těchto akcií jsem se stal já, 8 těchto akcií upsala společnost Agrofert.

Jak upozornila Lenka Benešová ze serveru TaPolitika.cz, Babiš neříká pravdu, jelikož k navýšení kapitálu a upsání nových akcií v hodnotě 100 milionů Kč došlo 19. dubna 2010 a podle notářského zápisu se Andrej Babiš, jako jediný vlastník, vzdal přednostního práva na nákup 8 akcií v hodnotě 80 mil. Kč, které upsal Agrofert. Tímto úpisem Agrofert získal necelé čtyři pětiny Profrostu.

K prodeji Profrostu ale došlo až v květnu 2010, kdy Babiš prodal Agrofertu 16 ks akcií po 100 tis, které představují 1600 hlasů z celkových 102 tis. hlasů, což dokládají zápisy z valných hromad. 1600 hlasů tedy představuje (i podle stanov z roku 2010 a nově z roku 2017) participaci pouhých 1,56 % na rozhodování i na rozdělování zisku společnosti Profrost. Andrej Babiš Agrofertu prodal 1,56 % za 527 mil. Kč, vysvětlila Benešová.

Důvodem, proč k celé transakci došlo a proč Andrej Babiš mlží, je tak podle všeho nutnost splnění tzv. časového testu, tedy doby držení cenných papírů, po jejíž uplynutí je zisk z prodeje těchto cenných papírů osvobozen od daně. Z prodeje nově upsaných akcií by totiž Babiš musel zaplatit daň z příjmů.

Profrost i Čapí hnízdo oceňovala stejná firma

Babiš se pochybnosti snažil v dopise rozptýlit mimo jiné i tím, že argumentoval, že cenu společnosti stanovil soudní znalec, kterého jmenoval soud: Dne 11. května 2010 jsem Agrofertu prodal 80% podíl v této společnosti (pozn. redakce: Profrostu) za cenu 527 468 800 Kč, což byla částka stanovená podle § 196a odst. 3 obchodního zákoníku znaleckým ústavem jmenovaným soudem (usnesení NC 4488/201é – 20). Za jinou cenu, než cenu stanovenou znalcem, jsem akcie prodat nemohl. Hodnota společnosti byla stanovena s ohledem na její aktuální a odhadované hospodářské výsledky, napsal Babiš.

Samotný znalecký posudek sice Babiš celý nezveřejnil, v březnu do něj ale nechal aspoň nahlédnout redaktorům České televize v rámci pořadu 168 hodin, kteří měli možnost natočit pár úvodních stran. Z nich se ovšem dá zjistit, kdo za posudkem stojí (viz screen z reportáže). Jde o Naděždu Krátkou a Václava Šubrtu, kteří vlastní společnost Proscon.

Znalecký posudek firmy Profrost ze 168 hodin

To je ovšem „shodou okolností“ stejná společnost, která v roce 2007 podle serveru Neovlivni.cz provedla znalecký posudek na hodnotu společnosti ZZN Agro Pelhřimov, která se později přejmenovala na Farmu Čapí hnízdo. Je to tedy opravdu až neuvěřitelná náhoda, že zrovna u problematických kauz Andreje Babiše soud vždy určil stejnou společnost jako soudního znalce?

Znalce jmenuje soud, a to na návrh firmy

Vysvětlení se dá naleznout v tehdejším znění obchodního zákoníku, na který se ostatně odkazoval ve svém dopise i Andrej Babiš. Babiš sice správně uvedl, že podle § 196a odst. 3 obchodního zákoníku znalce jmenoval soud, zapomněl však zmínit doplňující paragraf § 59 odst. 3 obchodního zákoníku. Dle něj totiž návrh na jmenování znalce nebo znalců podával zakladatel, budoucí zakladatel nebo společnost. Jinými slovy, formálně sice znalce jmenuje soud, jeho jméno ale navrhuje sama firma. Není tedy pravda, že by s výběrem znalce neměl Babiš nebo Agrofert nic společného.

A že na volbě znalce záleží, dokládá v knize Oceňování podniku profesorka Eva Kislingerová (dnes shodou okolností pražská zastupitelka za ANO). Hospodářské noviny upozornily, že Kislingerová v ní popsala například 6 přípustných metod ocenění společnosti, přičemž vnitřní hodnota akcie jí vyšla na 42,48 až 238,56 korun. V případě vyvlastňovaných několika procent tak kapitálově velké firmy by to znamenalo rozdíl v řádu stovek miliónů korun, upozornily noviny.

Ani s dalšími problematickými body se Babiš nevypořádal

Kromě prodeje Profrostu navíc Babiš nevyvrátil ani další problematické body, které se v minulých týdnech a měsících probíraly. Babiš v dopise uvádí: Agrofert prý dluhopisy vydal za příliš vysokou úrokovou sazbu. Jenže úroková sazba vycházela ze znaleckého posudku a nijak se neodlišovala od srovnatelných emisí. Jednalo se o standardní nezajištěný dluhopis se splatností 10 let.

Pomiňme argumentaci typu „dělali to i další, takže to bylo v pořádku“ a zaměřme se na problematické části vydání korunových dluhopisů. Zdaleka totiž nešlo jen o úrokovou sazbu, nad její 6% výší se ale také vznáší otazník, jelikož argumentace znalcem je vzhledem k výše uvedenému minimálně sporná. Pokud opravdu Agrofert potřeboval prostředky, jak ostatně v dopise tvrdí Babiš, proč dluhopisy nenabídl ke koupi investorům a pořídil je jenom on sám, a to jen přibližně polovinu?

Bez zajímavosti určitě není ani samotná platba za dluhopisy, která měla proběhnout mezi Babišem a Agrofertem. Babiš dodnes stále nedoložil výpis z účtu, který by jasně prokázal, kdy a v jaké výši k provedení platby došlo. Místo toho doložil jen nicneříkající potvrzení z banky, že pro něj někdy nakoupila dluhopis Agrofertu.

V Agrofertu již šetří berňák a policie

Ačkoli tak Babiš tvrdí, že vše vysvětlil, faktem zůstává, že v dopise neřekl prakticky nic nového a v několika věcech uvedl nepravdy či neřekl vše podstatné. Jak navíc prosáklo o víkendu, v Agrofertu začala probíhat daňová kontrola a podle informací Respektu již korunové dluhopisy vyšetřuje i policie. Co se týče případného odvolání Andreje Babiše z vlády, na tahu je nyní premiér Bohuslav Sobotka. Už během dneška by měl oznámit své další kroky.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).