Hlavní navigace

Známe detaily nového Covid programu, podnikatelům má být hrazeno 60 % nákladů

5. 3. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Podnikatelé by nově měli mít možnost vybrat si ze dvou kompenzačních programů, jedním z nich má být nový systém úhrady 60 % nepokrytých fixních nákladů.

Nový program by dle plánů ministerstva průmyslu a obchodu mohli využít všichni podnikatelé, kterým alespoň o 40 % klesly tržby. Server Podnikatel.cz má k dispozici poslední verzi ministerského návrhu.

Původní vládní plán podpor narazil na odpor

Když vláda před měsícem oznámila změnu systému kompenzací, vzbudila tím mezi podnikateli velký rozruch. Podpora se měla dle představ vlády skládat z:

  1. nového kompenzačního bonusu ve výši 1000 Kč,
  2. podpory náhrad mezd prostřednictvím programu Antivirus,
  3. podpory zaměstnavatelům, bude poskytována na základě počtu zaměstnanců, a to 500 Kč za jednoho zaměstnance (i za spolupracující osobu OSVČ) a den. Současně bude muset být splněna podmínka poklesu tržeb o minimálně 50 %.

Ruku v ruce s tím však měly skončit specializované COVID programy, jako jsou COVID – Ubytování, COVID – Nájemné nebo COVID – Sport.

Především ukončení programu Covid Nájemné by však podle podnikatelských asociací řadu firem a živnostníků výrazně poškodilo, a to především v oblasti gastronomie a ubytování. Jak upozorňovaly podnikatelské svazy, systém není spravedlivý a nezohledňuje ani principiální rozdílnost nákladů v různých odvětvích, ani různorodé modely podnikání. Například provozovatel vesnické hospody platí nájem 20 tisíc korun měsíčně, přičemž provozovatel restaurace v centru hlavního města platí za nájem 400 tisíc korun za měsíc. Nyní je oběma hrazeno nájemné za 3 měsíce, díky Antiviru výplaty zaměstnanců, kteří jsou doma, a také příspěvek v rámci programu Covid Gastro uzavřené provozy ve výši 400 Kč denně na zaměstnance.

Nově by při srovnatelném počtu zaměstnanců a zrušení programu Covid Nájemné byla kompenzace obou restauratérů stejná. Odlišné by ale zůstaly náklady na nájem a další náklady, výše úvěrových závazků, zajišťování služeb, servisování strojů a jiná je i energetická náročnost. Zmíněná pražská restaurace, za předpokladu 5 zaměstnanců, by tak místo 400 tisíc korun na nájemné a 60 tisíc Kč v rámci Covid Gastro dostala jen 75 tisíc Kč v rámci nového programu. Samotný majitel by sice díky vyššímu kompenzačnímu bonusu získal 15 tisíc korun navíc, celkově by ale daný podnikatel dostal o 370 tisíc korun méně.

Podnikatelským asociacím se navíc nezamlouvalo, že schválený záměr byl v rozporu s tím, o čem s nimi ministerstvo jednalo. Hospodářská komora byla připravena diskutovat – a se zástupci státu také diskutovala – i o alternativním programu, který by vyšel z kompenzace v určité procentuální výši univerzálních nákladů podnikatelů (zejména odpisy, nájemné, leasing, energie a další média, pojištění podnikání) s výjimkou mzdových nákladů, které ošetřuje program Antivirus, respektive budoucí kurzarbeit, komentoval před měsícem Miroslav Diro, mluvčí Hospodářské komory ČR.

Chystá se nový alternativní program úhrady nákladů

Vláda se po kritice rozhodla svůj záměr přehodnotit a minulý týden už ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček uvedl, že k podpoře na základě počtu zaměstnanců chystá nový alternativní program pro podnikatele, který bude na bázi úhrady nákladů. Podnikatelé by si tak mohli vybrat, zda zvolí kompenzace na základě počtu zaměstnanců (viz zmíněných 500 Kč na den za zaměstnance) či právě na základě úhrady nákladů.

Serveru Podnikatel.cz se podařilo získat návrh připravovaného programu na úhradu nákladů, který ministerstvo průmyslu a obchodu projednává s podnikatelskými asociacemi i s ministerstvem financí. K definitivnímu schválení ještě nedošlo a tak ještě není jistá konečná podoba programu. Pokud ke schválení dojde, může se program nakonec v některých parametrech mírně lišit. Samotný koncept by se však již měnit neměl.

Stát má hradit 60 % nepokrytých fixních nákladů

Nový kompenzační program se má jmenovat Covid Nepokryté náklady a má podnikatelům, jejichž obrat kvůli pandemii koronaviru poklesl během rozhodného období o 40 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019, pomoci s úhradou části fixních nákladů, které nejsou pokryty příjmy. Nepokrytými fixními náklady se rozumí ztráta snížená o dotace, Antivirus A, B a další dotace na způsobilé výdaje. Výše podpory byla ministerstvem navržena na úrovni 60 % nepokrytých fixních nákladů, přičemž strop pro podporu bude 40 milionů korun na jednu výzvu.

O dotaci budou moct žádat jak firmy, tak OSVČ, které doloží 40% pokles tržeb. Podmínkou bude, aby se podnikatel nacházel v rozhodném období (1. leden až 31. březen 2021 v první výzvě, v následujících výzvách budou další čtvrtletí) ve ztrátě. Dalšími podmínkami bude, aby podnikatel nebyl k 31. prosinci 2019 (tedy ještě před epidemií) v úpadku, likvidaci, nebylo proti němu zahájeno kolektivní insolvenční řízení nebo nebyl nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou.

Ke dni podání žádosti pak podnikatel nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím (finanční úřad, ČSSZ, zdravotní pojišťovna atd.) a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Za nedoplatky se nepovažují opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením epidemie na základě liberačních balíčků ministerstva financí či opatření ministerstva práce a sociálních věcí.

Pokud budete mít nárok na oba programy, využijete raději kompenzace skrze počet zaměstnanců, nebo úhradu nákladů?

Jaké položky se mají počítat

Výsledky hospodaření bude muset podnikatel prokázat výkazem zisku a ztráty na základě mezitímní účetní závěrky za rozhodné období.

Položky, jako jsou rezervy, opravné položky a odpisy, budou zahrnuty do výkazu zisku a ztráty (nákladů) dle daňových předpisů.

Do výkazu zisku a ztráty (nákladů) žadatel zahrne veškeré relevantní náklady za dané období s vyloučením těchto nákladů:

  • sankce a pokuty
  • dobrovolné benefity vyplacené zaměstnancům, které neprošly přes zúčtování mzdy zaměstnance a nejsou zaznamenány ve mzdovém listu zaměstnance,
  • úroky z úvěrů, půjček a obdobných závazků vůči osobám ovládajícím, osobám
    s podstatným vlivem, společníkům, osobám s kapitálovou účastí a dalším spojeným osobám.

Do výkazu zisku a ztráty (nákladů) bude moct podnikatel zahrnout odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob, nejvýše však do částky nepřesahující průměrnou hrubou měsíční mzdu 35 402 Kč.

Ztráta bude ponížena o prostředky, které dostal nebo o které si požádal na způsobilé výdaje za rozhodné období nebo jeho část v podpůrných programech notifikovaných v rámci odstavce 3.1 Dočasného rámce Evropské komise a prostředky z programů Antivirus A, B a Plus či dalších dotací na způsobilé výdaje.

Podpora by mohla být teoreticky poskytována (v závislosti na vývoji epidemie a opatřeních) až do konce letošního roku.

Podnikatelské asociace mají výhrady

Podnikatelské asociace nový program jakožto alternativu k podpoře skrze počet zaměstnanců přivítaly, mají však výhrady k navrženým parametrům, a například Hospodářská komora ČR dokonce tvrdí, že pokud se parametry nezmění, nový program nebude přijatelný pro velkou část poškozených firem. Požadujeme aplikaci evropskými pravidly povoleného limitu výše podpory, tedy 70 % fixních nákladů pro velké, střední a malé firmy a 90 % fixních nákladů pro mikropodniky. Ministerstvem navrhovaných 60 % fixních nákladů v době prodlužujícího se lockdownu, kdy stále klesá schopnost firem si vydělat jakoukoliv alternativní metodou a pokrýt zbylých 40 % fixních nákladů, znamená velmi nízkou kompenzaci a pro řadu firem by šlo o faktický rozsudek smrti, uvedl pro server Podnikatel.cz Ladislav Minčič, ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR.

Kateřina Holnová, mluvčí Asociace restauratérů Apron, doplnila, že hranice pro pokles tržeb by měla být pouze 30 %, jelikož navrhovaný vyšší podíl poškodí podnikatele, kteří se aktivně snaží s propadem tržeb bojovat a prodávají skrze výdejová okénka nebo internet. Přestože vláda při vyhlášení prosincového lockdownu tvrdila, že ihned bude vyplácet i kompenzace, reálně podnikatelé za rok 2021, a to už je březen, nedostali na specializovaných programech Covid od vlády ani korunu, upozornila Kateřina Holnová.

Podle Evy Svobodové, ředitelky Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, je program dobře připraven, ale obává se nedostatku prostředků v něm. Pro nás je nejdůležitější zajištění dostatku prostředků k uspokojení potřeb našich podnikatelů. Pokud nebude dostatečná finanční rezerva, pak úspěch programů, ať jejich parametry budou optimální, nebude zaručen, dodala Svobodová.

NL Podnikatel do mailu

Jak nicméně podotkl Ladislav Minčič z Hospodářské komory ČR, vláda má v podobě schváleného půlbilionového schodku dostatečný finanční polštář. S ohledem na schválený schodek státního rozpočtu ve výši 500 miliard korun jsme přesvědčeni, že vláda má dostatek zdrojů pro férové kompenzační programy, které pomohou udržet českou ekonomiku v chodu a budou mít potenciál co nejrychleji restartovat ekonomiku ve chvíli, kdy to situace dovolí, uzavřel Minčič.

Server Podnikatel.cz opakovaně požádal o komentář i ministerstvo průmyslu a obchodu, to však do doby vydání článku neodpovědělo.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).