Hlavní navigace

Znásilnění práva, říkají odborníci k vládním kejklím s DPH na energie

25. 10. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Ministryně financí vydala rozhodnutí, dle kterého na listopad a prosinec DPH odpouští na energie. Odborníci se shodují, že jde o protiprávní krok.

Paragraf daňového řádu, na který ministryně odkazuje, totiž podle odborníků odpuštění DPH při pouhém růstu cen neumožňuje. Vláda navíc schválila novelu zákona o DPH, která by pro příští rok zavedla osvobození od DPH na energie s nárokem na odpočet daně. Tato novinka je zase v rozporu s evropskou směrnicí o DPH.

Schillerová prominula DPH na energie

Ministerstvo financí, potažmo vláda, přikročilo minulý týden k právně minimálně kontroverzním krokům. V reakci na růst cen energií vláda pověřila ministryni financí Alenu Schillerovou, aby mimořádně prominula DPH za dodání elektřiny nebo plynu za listopad a prosinec tohoto roku. Ta tak skutečně minulou středu učinila a ve Finančním zpravodaji vydala generální pardon. Schillerová s odkazem na § 260 odst. 1 písm. b) daňového řádu, který umožňuje ministrovi financí odpustit daň při mimořádných, zejména živelných událostech, osobám povinným přiznat nebo zaplatit DPH prominula:

  1. DPH za dodání elektřiny nebo plynu, u něhož vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 zákona o DPH, a DPH z přijaté částky úplaty, je-li přijata před uskutečněním dodání elektřiny nebo plynu, u níž vznikla povinnost přiznat daň dle § 20a odst. 2 zákona o DPH;
  2. DPH při dodání elektřiny nebo plynu, pokud vznikla při jejich dodání povinnost přiznat daň dle § 24 zákona o dani z přidané hodnoty;
  3. DPH, pokud vznikla při pořízení plynu z jiného členského státu povinnost přiznat daň podle § 25 zákona o dani z přidané hodnoty, nebo vznikla při dovozu plynu povinnost přiznat nebo zaplatit DPH podle § 23 zákona o dani z přidané hodnoty.

Daň z přidané hodnoty se za uvedených podmínek promine, pokud se zdanitelné plnění uskutečnilo nebo úplata, u níž vznikla povinnost přiznat daň, byla přijata, v období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021. Aktuální a předpokládaný růst cen energií, který zásadním způsobem zasahuje do rodinných rozpočtů domácností, představuje nepochybně mimořádnou ekonomickou situaci, doplnila ke svému kroku ministryně Alena Schillerová.

Schillerová na prominutí nemá právo, shodují se odborníci

Že však lze § 260 daňového řádu využít při “pouhém” růstu cen energií, nesouhlasí odborníci. Podle nich Schillerová překračuje své kompetence a porušuje zákon. Ceny energií se stanovují na základě tržních principů, a rozhodně se tak nejedná o žádnou mimořádnou událost. Domnívám se, že v tomto případě došlo k překročení kompetence, kterou zákon ministrovi financí svěřuje, uvedl serveru Podnikatel.cz Tomáš Hajdušek, vedoucí Sekce správy daní a poplatků Komory daňových poradců ČR. § 260 daňového řádu je možný využít v případě mimořádných, zejména živelných událostí. Růst cen energií je nepříjemný, ale na použití § 260 to, myslím, není, připojil se Petr Vondraš, daňový specialista společnosti BDO.

Stejný názor má i další člen Komory daňových poradců ČR Tomáš Brandejs. Osoba v pozici ministra financí má poměrně silné úřední pravomoci, ale lze bezpečně pochybovat o tom, že by mohla být skutečně nadána takovou mocí, která se fakticky stírá s mocí zákonodárnou. Je opravdu namístě se ptát, zda jediný státní úředník může legitimně zrušit svým úředním rozhodnutím výběr všech daní v České republice, které byly zavedeny prostřednictvím zákonů schvalovaných zákonodárnými orgány, podotkl Brandejs.

Advokát Ondřej Lichnovský, předseda Unie daňových poplatníků ČR, pak zvolil ještě ostřejší slova. Prominutí DPH ze strany ministryně je znásilněním ustanovení § 260 daňového řádu. Ani evropský zákonodárce nepředpokládal, že by nějaký stát mohl v tak velkém měřítku zneužít institut prominutí daně. Proto směrnice na tento případ přímo nepamatuje, avšak postup ministryně je v rozporu s jejím duchem, je přesvědčený Lichnovský.

Osvobození od daně je v rozporu se směrnicí

Odpuštění DPH navíc není jediným pochybným krokem, který ministerstvo financí v souvislosti s nárůstem cen energií udělalo. Vládě totiž zároveň předložilo návrh novely zákona o DPH, která by dodání elektřiny a plynu osvobodila od 21% DPH na dobu celého roku 2022, a to s účinností od 1. ledna 2022. Co se týče souladu s legislativou EU, Česká republika ještě před nabytím účinnosti generálního pardonu požádala o možnost aplikace nulové sazby DPH evropského komisaře pro hospodářství. Očekávám, že této žádosti bude s ohledem na celoevropský rozsah problému vyhověno a ČR tak bude moci od 1. ledna navázat na tento dočasný pardon novelou zákona o DPH, komentovala ministryně financí Alena Schillerová.

Přestože Schillerová očekává, že žádosti bude vyhověno, s vysokou pravděpodobností k tomu nedojde. Evropská směrnice o společném systému DPH to totiž neumožňuje. Ta v článku 102 uvádí:

školení-leden22-molín

Členské státy mohou uplatňovat sníženou sazbu u dodání zemního plynu, elektřiny nebo dálkového vytápění, nevznikne–li tím nebezpečí narušení hospodářské soutěže. 

Členský stát, který hodlá uplatňovat sníženou sazbu podle prvního pododstavce, o tom předem uvědomí komisi. Komise rozhodne o tom, zda hrozí nebezpečí narušení hospodářské soutěže. Nepřijme–li komise toto rozhodnutí do tří měsíců od uvědomění, má se za to, že nebezpečí narušení hospodářské soutěže nehrozí. 

Jak by se DPH mohlo legálně změnit

Státy tedy mohou přeřadit energie do snížené sazby DPH, nesmí tím ale narušit hospodářskou soutěž a musí předem uvědomit Evropskou komisi. Ta následně rozhodne, zda snížení hospodářskou soutěž narušuje. Pokud nezareaguje do tří měsíců, má se za to, že proti snížení nic nemá a stát jej může zavést.

Ačkoli článek 102 by snížení sazby DPH na 0 % sám o sobě ještě nevylučoval, další ustanovení směrnice již ano. Ohledně snížených sazeb totiž směrnice v článku 99 určuje, že snížená sazba nesmí být nižší než 5 %. Evropská směrnice o DPH skutečně neumožňuje, aby dodávky elektrické energie podléhaly nulové sazbě DPH. Jediná možnost, jak snížit zdanění těchto komodit, je uplatnit na jejich dodávky některou ze snížených sazeb DPH, tedy 15%, nebo 10%. Předpokladem tohoto kroku je nenarušení hospodářské soutěže, potvrdil pro server Podnikatel.cz daňový expert Martin Diviš, partner PwC Česká republika.

Na nesouladu s evropskými normami nemění nic to, že formálně návrh nezavádí nulovou sazbu, nýbrž osvobození od daně s nárokem na odpočet daně.

Psali jsme: Líčí Babiš past na novou vládu? Chce 0% DPH na energie, i když to není možné

Komise roční osvobození nedovolí

Že se Schillerové dopis nesetká s kladnou odezvou, naznačila i odpověď příslušného komisaře Paola Gentiloniho pro Deník N: Podporujeme národní opatření, která mají čelit energetické krizi. Jsou velmi potřebná, zvláště pro zranitelné domácnosti. V reakci ale nemůžeme využívat daňová opatření. Podobné stanovisko zaujala před několika týdny i celá komise.

Před schválením novely odpouštějící DPH na energie varovala podle serveru Neovlivni.cz také Legislativní rady vláda, která potvrdila, že návrh je v rozporu s právem EU, a doporučil jej nepřijmout. Ostatně i sama ministryně financí v důvodové zprávě přiznává, že návrh není v souladu s evropským právem. Navzdory tomu však vláda novelu schválila.

Schillerová doufá, že jí porušení směrnice opět projde

Bez zajímavosti není ani skutečnost, že i současný dvouměsíční pardon u DPH na energie je podle některých odborníků (viz výše zmínění Ondřej Lichnovský nebo Tomáš Brandejs) v rozporu nejen s daňovým řádem, ale také se zmíněnou evropskou směrnicí. Ostatně si to zřejmě uvědomuje i Alena Schillerová, která ale věří, že kvůli tomu, že jde jen o dva měsíce, komise přimhouří oči. Argumentuje přitom tím, že už jí stejný krok “prošel” u respirátorů. Udělali jsme to u respirátorů několikrát. Já chápu, že je to jiná situace, jiné položky, v podstatě žádný postih jsme nedostali. Než by k nějakému infringementu (řízení o nesplnění povinností) Evropská komise přistoupila, už to skončí, uzavřela na tiskové konferenci po jednání vlády Schillerová.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Sledujte Dana na Twitteru @danmoravek

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).