Hlavní navigace

Zneužila firma Student Agency svého dominantního postavení?

27. 6. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 329515
Společnosti Student Agency hrozí vysoká pokuta. Antimonopolní úřad ji totiž začal vyšetřovat v souvislosti s tím, zda na trase Praha-Brno nezneužila dominantního postavení a nepoškodila konkurenční Asianu. Student Agency se brání, že celá kauza je nesmysl.

Před necelými dvěma týdny zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) řízení se společností Student Agency. Antimonopolní úřad nyní vyšetřuje, zda firma Student Agency nezneužila svého dominantního postavení na trhu. Ta totiž počátkem tohoto roku zlevňovala jízdenky na autobusy, které jezdily ve stejných časech jako autobusy konkurenční společnosti Asiana.

Dominantní postavení samo o sobě není trestné

Každé podezření z porušování hospodářské soutěže je nutno posuzovat individuálním způsobem. Obecnou klauzulí obchodního zákoníku je zneužití účasti v hospodářské soutěži jako nekalosoutěžní jednání jednoznačně zakázáno, sdělila business serveru Podnikatel.cz Lucie Nešporová z advokátní kanceláře Pajerová&Šnaj­drová. Blíže pak nedovolené poškozování hospodářské soutěže upravuje zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Konkrétně řeší problematiku dominantního postavení a jeho zneužívání § 10 tohoto zákona. Je nutné ovšem podotknout, že samotné nabytí dominantního postavení zakázané není. Zakázané je až zneužití takového postavení, upozornil pro náš server Václav Audes z advokátní kanceláře Havel&Holásek.

Zákon definuje soutěžitele s dominantním postavením na trhu jako toho, jemuž tržní síla umožňuje chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích a spotřebitelích. Dále pak zákon řeší, jakým způsobem hodnotit právě „tržní sílu“ subjektu hospodářské soutěže. Příkladem zneužití dominantního postavení je přímé nebo nepřímé vynucování nepřiměřených podmínek ve smlouvách s jinými účastníky trhu, především vynucování plnění, jež je v době uzavření smlouvy v nápadném nepoměru k poskytovanému protiplnění.

Příkladem může být situace, když dodavatel určitého zboží v dominantním postavení si vzhledem ke své pozici vynutí nepřiměřeně vysoké ceny za prodej svého zboží nebo služeb, podotkl dále Václav Audes.

Dominantního postavení zneužívaly hlavně telekomunikač­ní firmy

V roce 2001 ÚOHS řešil jednání společnosti Eurotel a posoudil jej jako zneužívání jejího dominantní postavení. Firmě uložil dokonce pokutu ve výši 48 milionů Kč. Důvodem bylo to, že bez objektivně ospravedlnitelných důvodů účtovala svým zákazníkům za minutu volání do sítě provozované společností Český Mobil více, než za minutu volání do sítě provozované společností RadioMobil. Jednáním společnosti Eurotel vznikla újma nejen společnosti Český Mobil, ale i zákazníkům samotného Eurotelu. Pro úplnost je však třeba podotknout, že Ústavní soud pokutu z procesních důvodů zrušil.
Dalším stejným případem je v minulosti řešený problém zneužití dominantního postavení společnosti RadioMobil, která stejně jako Eurotel bez objektivně ospravedlnitelného důvodu účtovala svým zákazníkům za minutu volání do sítě provozované společností Český Mobil částku vyšší než za minutu volání do sítě provozované společností Eurotel. I Radiomobil dostal pokutu, a to ve výši 15 milionu korun. Jednáním dominantního soutěžitele došlo k újmě jiného soutěžitele, tedy společnosti Český Mobil, tím, že z důvodu vyšších cen nedosáhla takového množství nových zákazníků, které by mohla získat za rovných podmínek hospodářské soutěže.

Kauza Student Agency

Důvodem celé kauzy se stala situace z počátku roku 2008. Společnost Student Agency zavedla pro trasu Praha-Brno snížené jízdné v ceně 50 Kč. Tato sleva se sice týkala pouze cestujících, kteří využívali kreditové jízdenky, ale i to vadilo konkurenční společnosti Asiana. Student Agency zneužilo dominantního postavení na lince Praha – Brno a na lince Praha – Karlovy Vary tak, že nasadilo dumpingové ceny v obdobném čase, kdy jezdila naše společnost, uvedl serveru Podnikatel.cz Alexej Litvin, generální ředitel Asiany. Již 1.10.2007 přišla sama Asiana na linku Brno – Praha a nabídla všem cestujícím, kteří si rezervovali jízdenku přes web, cenu 50 Kč. V té době jsme my jezdili za 180 Kč a cenu jsme tak jen přizpůsobili, hájí se Radim Jančura, ředitel společnosti Student Agency. To, že cenu 50 Kč měla i Asiana, potvrdil i její ředitel, Alexej Litvin, ale zároveň namítl: Základní cena Praha – Brno byla 180 Kč a později 175 Kč. Podmínkou ceny jízdenek za 50 Kč, kterou jsme nabízeli od 1.10.2007 do 21.12.2007, bylo zakoupení jízdenky přes internet.

Vzhledem k výše zmiňovanému právnímu vymezení dominantního postavení bude jako nejdůležitější zjistit, zda jej vůbec společnost Student Agency na trhu měla. Teprve poté se může začít pátrat po tom, jestli firma svým jednáním naplnila skutkovou podstatu nedovoleného narušování hospodářské soutěže. Stěží můžeme zneužít dominantního postavení, když jej ani nemáme. Vlastníme 100 autobusů, v České republice jich jezdí více jak 10 000. Soutěžitel s podílem na trhu 1 % nemůže mít dominantní postavení, tvrdí Radim Jančura.

Existuje ale možnost, že v případě vymezení dominantního postavení úřad omezí pojem trh jen na linku Praha-Brno. To je samozřejmě nesmysl, neboť jakýkoliv dopravce má právo požádat o licenci a začít na dané lince soutěžit. Je pak našim právem snížit cenu, když tak konkurent učiní také. I my máme právo si chránit náš trh, myslí si Radim Jančura. Navíc sama Asiana nabízela jízdenky dokonce levněji než za 50 Kč. S Asianou jste mohli cestovat již za 1 Kč. Na tyto slevy jsme už nebyli schopni reagovat, neboť bychom se dostali do dumpingu, doplnil Radim Jančura. Od 21.12.2007 mají cestující na našem portálu zakoupení určitého počtu jízdenek za speciální nízkonákladové jízdné, potvrdil Alexej Litvin ale ihned dodal: Ceny jízdného se dynamicky mění s ohledem na čas zbývající do odjezdu spoje. Nárok na zakoupení jízdenek v nízkonákladovém tarifu mají také pouze držitelé Megabus karet.

Podnikatel.cz doporučuje Insolvence 2008, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora

insolvecni zakon
Publikace obsahuje insolvenční zákon a zákon o insolvenčních správcích po významných novelách účinných od 1. ledna 2008. Do publikace jsou zařazeny 4 nové prováděcí vyhlášky, které pro účely insolvenčního procesu specifikují jednací řád, odměňování správců, jejich pojištění a zkoušky. Dále v ní najdete zákon o ochraně hospodářské soutěže, zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a zákon o veřejné podpoře. Více o knížce.

Odborníci: Podle dostupných informací asi k zneužití nedošlo

Naše kancelář nemá k dispozici dostatek informací a podkladů, které by nám umožňovali posoudit danou kauzu v dostatečně kvalifikovaném rozsahu, odmítl předjímat výsledek kauzy Václav Audes. Hodnotit šanci na úspěch v tomto konkrétním případě nelze, neboť nejsou známy podrobnější informace, které jsou však v dané věci zásadní, přidala se Lucie Nešporová, ale zároveň dodala: Pokud by všechny informace v médiích byly pravdivé, přikláněla bych se osobně spíše k variantě, že nedošlo ke zneužití dominantního postavení na trhu. Důvodem je dle Lucie Nešporové především skutečnost, že se nejednalo o dlouhodobé nabízení služeb za nepřiměřeně nízké ceny, nýbrž o časově ohraničené jednání v reakci na vývoj situace na trhu. Navíc se jednalo o limitovaný okruh klientely Student Agency, které takováto cena jízdenky mohla být nabídnuta, takže podle Lucie Nešporové vyvstává i otázka, zda takové jednání mohlo vůbec narušit hospodářskou soutěž a způsobit škodu jiným soutěžitelům, když výhoda byla poskytnuta stávajícím klientům Student Agency.

Datum rozhodnutí je ve hvězdách

Správní řízení bylo teprve zahájeno, je velice předčasné předjímat, kdy by mohlo dospět k nějakému závěru. Podobně bychom neradi spekulovali o výši případné sankce, informoval server Podnikatel.cz Martin Švanda z odboru vnějších vztahů ÚOHS. Zákon Úřadu umožňuje uložit pokutu ve výši 10 mil. Kč nebo až 10 % z čistého obratu společnosti dosaženého za poslední ukončené účetní období. Vzhledem k tomu, že společnost Student Agency měla za loňský rok tržby ve výši zhruba 3,4 miliardy korun, hrozí firmě vysoká pokuta.

Jestliže by k udělení finanční sankce skutečně došlo, hodlá se Student Agency bránit. Pokud bychom dostali pokutu, odvoláme se. Nedokážu si představit, že by nás UHOS mohl pokutovat za to, že jsme jezdili za ceny konkurence, uvedl Radim Jančura.

I v případě, že by firma Student Agency obdržela pokutu, konkurenční Asiana se žádného odškodnění v tomto případě nedočká. Náhrady škody by se musely domáhat v rámci soukromoprávního řízení, Dohled nad hospodářskou soutěží a její ochrana, kterou vykonává ÚOHS, má veřejnoprávní charakter a v tomto rámci nelze uplatňovat žádné soukromoprávní nároky, vysvětlil Václav Audes. Počkáme si na výsledky správního řízení. Je předčasné předjímat naše další kroky, řekl Alexej Litvin.

Bude tedy na Úřadu, aby rozklíčoval, zda se jedná v tomto případě o marketingový nástroj v konkurenčním boji, nebo o neospravedlni­telné jednání které narušilo hospodářskou soutěž, potažmo způsobilo ostatním zúčastněným újmu, uzavřela Lucie Nešporová.

Anketa

Zneužila podle Vás Student Agency svého dominantního postavení?

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).