Hlavní navigace

Zpřísnily se sankce za neplnění daňových povinností, zavedla se i nová pokuta

6. 1. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Kdo od letoška nesplní své daňové povinnosti, může dostat mnohem vyšší penále než dříve. Nově se navíc zavedla pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.

Mezi jeden ze zákonů, které nabyly účinnosti 1. ledna 2015, patří i novela daňového řádu. Ta především zpřísnila sankce vůči podnikatelům. Za závažné přečiny lze nově uložit pokutu až do výše půl milionu korun a zároveň se zavedl nový druh pokuty, a to pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy. Na druhou stranu rozšiřuje novela možnost prominout příslušenství daně, například penále a úrok z prodlení.

Za závažná přečinění pokuta až půl milionu

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Za nedodržení daňových povinností hrozí vyšší sankce.

Daňový řád, který platí už několik let, myslí i na sankce vůči podnikatelům, kteří si neplní své daňové povinnosti. Hranice pro běžnou pořádkovou pokutu sice zůstává na maximu 50 000 Kč, nově se však zvyšuje limit pro pokutu za závažné ztěžování nebo maření správy daní až na 500 000 Kč. Konkrétně tuto pokutu může dostat ten, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní tím, že bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy, která mu byla stanovena zákonem nebo správcem daně. Pořádkovou pokutu lze ukládat i opakovaně, nevedlo-li dosavadní uložení pokuty k nápravě a protiprávní stav trvá, doplňuje se navíc nově v § 247 daňového řádu.

Kromě zvýšení maximální výše pokuty se navíc od roku 2015 zavedl nový druh pokuty. Jde o pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy. Penále až 500 000 Kč může nově zaplatit ten, kdo

  • nesplní registrační, ohlašovací nebo jinou oznamovací povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně, 
  • nesplní záznamní nebo jinou evidenční povinnost stanovenou daňovým zákonem nebo správcem daně.

Čtěte také: Velký rozcestník změn v roce 2015, které se dotknou podnikatelů

Vznikla nová pokuta ve výši 2000 Kč

Pro některé podnikatele navíc platí nová automatická pokuta. Ti, kdo mají datovou schránku nebo mají za povinnost mít účetní závěrku, musí totiž nově dle § 72 odst. 4 daňového řádu odevzdávat určitá podání pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Tato novinka se týká přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání.

Datovou zprávu s těmito druhy podání lze poslat třemi různými způsoby:

  • podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,
  • odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo
  • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Kdo učiní podání jinak než elektronicky, ačkoli to měl za povinnost, vznikne mu povinnost uhradit pokutu ve výši 2000 Kč. Pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní, může dostat penále až 50 000 Kč. Pokutu lze uložit nebo rozhodnout o povinnosti ji platit nejpozději do 3 let ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti. Důvodem pro zavedení sankce je nedostatečná motivace k dodržování povinné formy podání, která se v aplikační praxi projevuje významným nárůstem vad podání spočívajících v nedodržení jeho formy, uvedli autoři zákona v důvodové zprávě.

Aspoň slabou útěchou může pro podnikatele být, že pokud přiznání podají jinak než elektronicky, i když tak měli učinit, budou úřady hledět na podání jako na podání bez vady. To platí pouze pro podání, u nichž tuto skutečnost správce daně předem zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, upřesňuje se v daňovém řádu.

Jistého zpřísnění doznaly i úroky z prodlení. Do konce roku 2014 platilo, že úrok z prodlení se v případě nezaplacení daně uplatní nejdéle za 5 let prodlení. Nově již toto omezení neplatí.

Jak na daň z příjmů?

Přečtěte si daňový speciál, který poradí jak na daň z příjmů věcí krok za krokem.

 

Podnikatelé mohou žádat o prominutí pokut a úroků

Některé novinky z daňového řádu ale podnikatele potěší. Zavedl se například úrok z daňového odpočtu, pokud vinou správce dochází k prodlení ve zjištění rozhodujících skutečností delšímu než 5 měsíců. Úrok z daňového odpočtu odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 1 procentní bod, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Dalším pozitivem je, že se rozšířila možnost prominout příslušenství daně, třeba penále a úrok z prodlení.

Čtěte více: Berňák vám bude moci od nového roku promíjet penále a úroky

Proti daňovému vystěhování firmy se nejde nově odvolat

Novela daňového řádu se však nedotkla pouze sankcí pro podnikatele a elektronických podání. Asi nejvýznamnější změnou z pohledu podnikatelů je úprava institutu delegace. Nově se totiž proti rozhodnutí finančního úřadu o “daňovém vystěhování” firmy nelze odvolat. Finanční správa už navíc uvedla, že hodlá institut delegace začít v letošním roce hojně využívat. Zaměřit se chce hlavně na firmy, které sídlí na virtuálních adresách nebo v office-housech. Všechny tyto společnosti chce Generální finanční ředitelství nechat prověřit. Pokud úředníci zjistí, že je hospodárné a účelné delegovat místní příslušnost správy daní na jiného správce daně, firmy přeřadí. Jak upřesnila serveru Podnikatel.cz Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství, delegace se dotkne až tisíců společností.

Čtěte více: Delegace bez možnosti odvolání. Finančák přesune adresy virtuálních sídel firem

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).