Hlavní navigace

"Zrovnoprávnění" žen na dohled, do důchodů půjdou ve stejném věku jako muži

11. 6. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Bezděkova komise předložila dvě varianty důchodové reformy. Experti navrhují kromě jiného další prodlužování věku odchodu do důchodu a srovnání této hranice u mužů a žen. Na některých dalších věcech však není politická shoda.

Penzijní reforma získala jasné obrysy. Expertní důchodová komise (tzv. PES) pod vedením Vladimíra Bezděka vydala ve středu závěrečnou zprávu, ve které navrhuje dvě varianty řešení. V obou počítá se snížením sazby důchodového pojištění ze stávajících 28 % na 23 % a se sjednocením DPH na úrovni 19 %. To by znamenalo zvýšení cen potravin, léků a dalšího zboží, které v současnosti spadá do snížené sazby DPH. Obě varianty se pak liší především v oblasti podpory fondového spoření na důchod.

Kromě toho Bezděkova komise navrhla, aby se i nadále zvyšovala hranice odchodu do důchodu, která se tak zřejmě nezastaví na 65 letech. Zároveň má reforma „zrovnoprávnit“ ženy s muži, alespoň co se týká věku odchodu do důchodu. Do roku 2035 by se totiž měla věková hranice mužů a žen vyrovnat a u něžnějšího pohlaví by se již posléze neodvíjela od počtu vychovaných dětí. V neposlední řadě se mají též zrušit vdovské a vdovecké důchody a snížit strop pojistného na trojnásobek průměrné mzdy. Čtěte také: Do důchodu nejdříve až po 35 letech práce.

Zda však nakonec skutečně dojde k uskutečnění penzijní reformy podle scénáře Bezděkovy komise, není rozhodně jisté. Přestože předpokládá vládní koalice s navrhovanými opatřeními problém nemá, jednoznačně proti se staví levice. Vzhledem k tomu, že strana Věci veřejné chce nalézt u důchodové reformy shodu napříč politickým spektrem, měla by reformu podpořit i ČSSD. Ta se však k tomu v současnosti nemá.

Náhled závěrečné zprávy

Zdroj: MPSV

Ženy a muži se věkově srovnají

Vladimír Bezděk po pěti letech opět sestavil důchodovou komisi, tzv. PES (Poradní expertní sbor). Experti měli za úkol mimo jiné zhodnotit financování důchodů do budoucna a případně zrevidovat závěry předchozí komise a navrhnout řešení. Po půl roce práce přišla důchodová komise se závěrečnou zprávou, ve které navrhuje dvě varianty důchodové reformy. Stávající penzijní systém označil PES za dlouhodobě neudržitelný. Současně však experti dodávají, že předpokladem pro úspěšnou reformu musí být nalezení společensko-politické shody, aby se zaručila stabilita zvoleného řešení v delším časovém horizontu. Čtěte více: Vladimír Bezděk: Chcete slušný důchod? Na stát nespoléhejte.

Obě navrhované možnosti důchodové reformy vycházejí z dvou změn v daňové oblasti. Snížit by se měla sazba na důchodové pojištění ze stávajících 28 na 23 procent. To by ale znamenalo výpadek ve státním rozpočtu o velikosti zhruba 50 miliard korun. Ty by komise nahradila sjednocením sazby DPH na úrovni 19 %. V současnosti v Česku existují dvě sazby, 10% snížená a 20% základní. Jednotná 19% sazba by tak zvýšila ceny potravin, léků a dalšího zboží a služeb, které v současnosti spadají do snížení sazby DPH (například voda, tepelná energie či jízdné).

Zatímco na nižší sazbě pojištění se shodli všichni členové komise, výpadek příjmů státního rozpočtu nemusí mermomocí pocházet ze sjednocené sazby DPH. Vyrovnání fiskálního výpadku sjednocením sazeb DPH na úrovni 19 % je většinovým doporučením PES. Tři členové (M.Frankl, J. Fialka, V. Samek) preferovali, aby nebyl výslovně určen konkrétní daňový zdroj financování snížené sazby pojistného, uvádí se v závěrečné zprávě.

Komise dále doporučila snížit strop pojistného na trojnásobek průměrné mzdy. Dále se bude muset postupně prodlužovat hranice odchodu do důchodu, která by se neměla zastavit ani na 65 letech. Experti navíc navrhují plnou „emancipaci“ žen, jejichž důchodový věk by se měl srovnat s důchodovým věkem mužů do roku 2035. V současnosti odcházejí ženy, které vychovaly více dětí, do penze o několik let dříve, a to chce důchodová komise změnit. Prodlužovat se má i rozhodné období, z kterého se v současnosti penze počítá. PES předpokládá, že se výhledově bude hodnotit celoživotní příjem pojištěnce. Mezi navrhované body patří i větší podpora manželů, kteří by měli sdílet své vyměřovací základy pro výpočet důchodů. Čtěte více: Vladimír Bezděk: Věková hranice pro odchod do důchodu se bude prodlužovat.

Členové komise se shodli rovněž na tom, že vláda by neměla mít možnost valorizovat důchody o vyšší procenta, než kolik činili inflace v zemi. Po nastartování reformy by mělo dojít ke zrušení vdovských a vdoveckých důchodů. Stávající senioři se však úbytku peněz bát nemusí. „Původní koncept tohoto nároku se přežil, nenaplňuje žádný opodstatněný účel a je fiskálně značně nákladný. Toto opatření se nedotkne důchodů přiznaných do té doby,“ ujistil PES v závěrečné zprávě.

Anketa

Myslíte si, že důchodová reforma

Dvě možné varianty

Jednomyslná shoda panovala kromě parametrických úprav stávajícího systému i v tom, že musí vzniknout nový fondový pilíř. S přesnou jeho podobou však již všichni členové komise nesouhlasili. PES proto nakonec předložil dvě varianty reformy, jednu většinovou, kterou podpořili všichni kromě zástupce odborů Víta Samka, který naopak přišel se svým řešením. Obě varianty vycházejí z předpokladů, že dojde ke snížení důchodového pojištění na 23 %.

1. varianta

Stávající průběžně financovaný systém by se rozdělil na dva pilíře. První bude tvořit současný systém, do které bude směřovat 20 procent z celkové 23% sazby. Zbylá 3 % by šla do nově vytvořeného fondového pilíře. Účast v obou reformovaných pilířích by byla povinná pro všechny občany mladší 40 let (ke dni reformy). Pro všechny starší osoby by zůstal zachován současný systém, tedy celé jejich pojistné by směřovalo do průběžně financovaného systému.Jak přesně by měl fondový pilíř vypadat, zda by se mělo jednat o soukromé fondy, investiční společnosti či státní fond, komise nenavrhla. Ve své zprávě pouze jmenovala několik výše zmíněných možností. Naspořené prostředky ve fondech by se poté vyplácely ve formě pravidelného doživotního příspěvku. Třetí pilíř důchodového systému by podle varianty 1 tvořilo kromě životního pojištění také reformované dobrovolné penzijní připojištění.

2. varianta

Varianta odborů počítá s tím, že první pilíř by zůstal zachován tak, jak je koncipován v současnosti, jen se sníženou sazbou pojistného. Druhý pilíř by pak dle odborů tvořily reformované penzijní fondy. Stát by pak pojištěncům přispíval třemi procentními body pojistného, ovšem za předpokladu, že si budou lidé spořit minimálně stejnou částku. Na tuto státní podporu by platil stejný strop jako v případě pojistného, tedy trojnásobek průměrné mzdy. Vstup do tohoto pilíře by byl dobrovolný.

Věci veřejné chtějí podporu ČSSD

Jaká, a zda vůbec nějaká, varianta projde však není jisté. Přestože strany předpokládané budoucí koalice návrhy Bezděkovy komise podpořily, Věci veřejné chtějí důchodovou reformu schválit i s podporou sociálních demokratů. Bylo by ideální, kdyby se povedlo tu dohodu rozšířit napříč politickým spektrem. Když se to nepodaří, tak je nebezpečí, že po každých volbách se bude dělat proměna reforem a to je to nejhorší,co by se České republice mohlo stát, vysvětloval ve středu večer v pořadu České televize Události komentáře Radek John, předseda strany Věcí veřejné.

Jenže ČSSD už ve středu odpoledne avizovala, že se jí závěry Bezděkovy komise příliš nezamlouvají, především tedy navrhovaná varianta číslo jedna. Ta je podle Bohuslava Sobotky, místopředsedy ČSSD, nepřijatelná. Sociální demokracie se navíc nezamlouvají ani parametrické změny stávajícího systému. Odmítáme rovněž sbližování sazeb DPH, jak o tom hovoří lídr ODS Petr Nečas. To by znamenalo zvýšení cen potravin, léků a dalších položek, dodal Sobotka.

Cloud 22 temata

Proti návrhům Bezděkovy komise se pochopitelně staví i komunisté, podle kterých nelze posilovat příjmy kapitálového nebo zaměstnaneckého spoření na úkor státního průběžně financovaného systému. Stejně tak je nepřijatelné snižování vyměřovacích základů či výše odvodů pojistného, komentoval Miroslav Opálka, poslanec KSČM. Čtěte více: Důchodová reforma: Levice sází na stát, pravice na osobní zodpovědnost.

Jak to tedy nakonec s reformou důchodů dopadne, ukáží až následující měsíce. Jako memento by však mohla sloužit věta ze závěrečné zprávy expertní komise: Je nutné vzít v úvahu, že nejvhodnější doba pro důchodovou reformu v ČR již minula a času pro rozhodnutí tedy není nazbyt.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).