Hlavní navigace

Zrušení sKaret se kupodivu dotkne i zaměstnavatelů

3. 10. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Karty sociálních systémů definitivně končí. Čtěte o dalším postupu, dopadech jejich zrušení na příjemce dávek a v konečném důsledku i na zaměstnavatele.

Karty sociálních systémů byly do našeho práva zavedeny takzvanou sociální reformou. Již v době jejich zavedení bylo leckomu jasné, že nebudou mít dlouhého trvání. Nyní byly konečně zrušeny. Změna se kupodivu dotkne i zaměstnavatelů. Čtěte jak.

Konec zrádných sKaret

Karty sociálních systémů (nazývané jako sKarty) zahrnovaly oblast státní sociální podpory, zaměstnanosti, sociálních služeb, dávek pro osoby se zdravotním postižením a pomoci v hmotné nouzi. Sloužily současně jako platební prostředek. Původně se počítalo s jejich zavedením už od ledna 2012, ale nakonec bylo jejich využití odloženo na 1. červenec roku 2012. A to s omezením spočívajícím v postupném rozšiřování oblastí uplatnění. 

Podle aktuální důvodové zprávy k jejich zrušení byl projekt od samého začátku špatně připraven. Vyskytovaly se zde „školácké chyby“. Například se od zavedení sKaret nepočítalo s využitím poštovních poukázek jako způsobu výplaty dávek v hotovosti. Přitom v době, kdy byly sKarty zavedeny, byla tato možnost nadále uváděna ve všech tiskopisech žádostí o dávky s výjimkou porodného, přídavku na děti a rodičovského příspěvku. V těchto případech docházelo již od počátku k porušování platné legislativy, protože se umožňovala i výplata dávky v hotovosti, přestože podle zákona již nebyla možná.

Navíc odborníci upozorňovali na skutečnost, že v situaci, kdy dal příjemce jakékoliv dávky prostřednictvím karty sociálních systémů pokyn k zasílání dávky na jeho účet, získala tím Česká spořitelna a. s. informaci o tom, jaký účet a u kterého peněžního ústavu vlastní. Tím docházelo u zhruba jednoho milionu příjemců dávek k porušení ochrany osobních údajů a k hrubému porušení pravidel rovné soutěže.

Hlavní důvody zrušení sKaret

Důvodů pro zrušení karty sociálních systému bylo samozřejmě více. Legislativci je v důvodové zprávě shrnuly do 5 bodů: 

  1. Pouze jediný hotovostní výběr v kalendářním měsíci prostřednictvím karty sociálních systémů je zdarma, ostatní si musel držitel karty hradit.
  2. Karta sociálních systémů znamenala ztížení přístupu k sociální pomoci pro zdravotně postižené, seniory a občany zejména v oblastech, ve kterých nebyla možnost sKartu použít.
  3. Systém karet sociálních systémů nijak nezabránil případnému zneužívání sociálních dávek. Lidé mohli přeposílat částky na své účty a z nich hradit nákupy čehokoliv.
  4. Systém karet sociálních systémů nutil občany nakupovat v předem určených obchodních řetězcích výběrem peněz pomocí služby „cash back“.
  5. Existuje podezření na korupční pozadí spojené se zavedením systému těchto karet.

Změny ve výplatách dávek


Autor: www.isifa.com

Změna se podle MPSV klientů výrazně nedotkne, část z nich ale na úřad přesto musí. 

Senátní návrh zákona, kterým se sKarty ruší, prošel schvalovacím procesem a 17. září 2013 byl podepsán prezidentem. Čeká se pouze na jeho vyhlášení ve Sbírce listin. Změna by se podle ministerstva práce a sociálních věcí neměla klientů výrazně dotknout. Ti, co prostřednictvím sKarty dávky dostávají, nemusí nyní nic dělat. O dalším postupu je budou úřady práce písemně informovat. Uděláme vše proto, aby zrušení sKaret mělo minimální dopad na naše klienty a aby tento proces nijak neovlivnil výplatu dávek, slíbila generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková.

Nejpozději měsíc po účinnosti zákona by měly dorazit první informativní dopisy. Ovšem pokud budou chtít příjemci dávek změnit způsob jejich výplaty, musí se osobně dostavit na příslušnou pobočku úřadu práce nebo písemně oznámit, jak chtějí peníze dostávat, tedy složenkou nebo na účet. Do dvou měsíců úřady jejich požadavek zpracují, do té doby se budou peníze nadále vyplácet prostřednictvím sKarty.

U toho, kdo se neozve a nesdělí, pro jaký způsob výplaty se rozhodl, přijdou na řadu dvě varianty:  

  1. Příjemce dávek nemá založený účet – bude dávky dostávat složenkou na adresu, ze které s úřadem práce nejčastěji komunikuje (obvykle jde o adresu trvalého nebo hlášeného pobytu)
  2. Příjemce dávek má založený účet a dostává peníze přes sKartu – úřad práce mu je tam bude posílat i po jejím zrušení.

U příjemců dávek, kteří sKartu nevlastní, budou dávky i nadále pobírat dosavadním způsobem.

Zdravotně postižení a sKarty

Ovšem sKarta nesloužila jen jako platební prostředek, ale i jako průkaz osoby se zdravotním postižením (OZP). Úřad práce bude tyto osoby písemně informovat, kdy a jak dojde k výměně karty za průkazku ZP, ZTP, ZTP/P a navazující změnu ve výplatě dávek. Nový průkaz bude vystaven do 2 měsíců od nabytí účinnosti nové právní normy. Do té doby bude opět platit současná sKarta. 

Po zrušení sKaret by se mělo postupně upravovat i přiznávání průkazů TP, ZTP a ZTP/P. A to novým posuzováním nároku na tyto průkazy. Na základě novely zákona o sociálních službách se již nebude provádět sociální šetření, ale nárok na průkaz OZP by určoval posudkový lékař na základě zdravotního stavu. Prakticky se jedná o návrat do stavu před rok 2012.

Průkazy OZP a zaměstnavatelé

Tato změna postupně dopadne i na zaměstnavatele. Těm zdravotně postižení zaměstnanci předkládali nejprve průkazy TP a ZTP, pak sKarty a nyní opět nové průkazy. Ať už se jednalo o povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením u větších firem nebo o uplatnění daňových slev samotnými zaměstnanci. Při ročním zúčtování daní za rok 2013 by již měli všichni zdravotně postižení zaměstnanci nárok na slevu na dani prokazovat právě novým průkazem TP nebo ZTP. Je zvykem, že se průkazy kopírují do personální složky. Během jednoho roku se tak mohou sejít i tři kopie prokazující stejnou skutečnost, tedy kopie původní průkazky zdravotně postiženého, sKarty a nově vydané průkazky. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).