Hlavní navigace

Ztrátu České pošty má hradit konkurence. Zvýší to kvalitu poštovních služeb?

15. 8. 2012
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Počínaje lednem 2013 by se měl český poštovní trh definitivně liberalizovat. Příslušný zákon však možná způsobí pravý opak, tedy větší regulaci a monopolizaci.

Od nového roku by se měla změnit oblast poštovních služeb, padne totiž poslední monopol České pošty, a to na dodávání drobných zásilek. Novela poštovního zákona však obsahuje řadu sporných pasáží a podle přepravních firem může ve finále znamenat mnohem větší regulaci, než která platí v současnosti. Česká pošta má totiž do roku 2017 zajišťovat tzv. univerzální službu (základní poštovní služby v přijatelné kvalitě), která bude podle odhadů pro poštu ročně ztrátová ve výši několika miliard korun. Ztrátu ale má České poště hradit přes kompenzační fond konkurence, tedy ostatní provozovatelé poštovních služeb. Těm se tento systém nezamlouvá, jelikož hospodaření České pošty v rámci poskytování univerzální služby nebudou schopni nijak zkontrolovat. Navíc firmy upozorňují, že by pod poštovní zákon vůbec neměly spadat.

Čtěte také: Česká pošta spustila svůj vlastní e-shop. Kromě obálek prodává také textil

Konkurence se do listovních zásilek nepohrne

Na začátku příštího roku nabude účinnosti novela zákona o poštovních službách, která reaguje na poslední poštovní směrnici EU a která má dle předkladatelů liberalizovat poštovní trh. Tím se má zvýšit kvalita poštovních služeb. Úroveň poštovních služeb v rámci EU je až dosud nižší, než odpovídá potřebám dnešní společnosti. Hlavní příčinou je monopolní nebo značně dominantní postavení jednotlivých poskytovatelů univerzální služby v členských, uvádí předkladatelé v důvodové zprávě.

Zákon proto od roku 2013 ruší poslední monopol České pošty, a to na podávání zásilek do 50 gramů s cenou do 18 Kč. Jedinou výjimkou, která zůstává, je poskytování služby dodání peněžní částky poštovním poukazem, která je nadále vyhrazena držiteli poštovní licence, jehož licence tuto službu obsahuje, v současnosti České poště. Jak ale upozorňují odborníci, tato změna zřejmě příval konkurence nezpůsobí. V současné době se však obecně odhaduje, že provozování poštovních služeb v plném rozsahu bude výdělečné pouze v rámci několika největších měst v ČR. Například v okresních městech nelze předpokládat, že zisky z provozu poštovních služeb pokryjí provozní náklady. Vzhledem k tomu neočekávám žádný enormní zájem poskytovatelů vstoupit i na trh zásilek do 50 gramů, domnívá se Martin Drahotský, advokát z TaylorWessing e|n|w|c Advokáti.

Že se trh s dopisy přetlaku konkurence nedočká, potvrzují i stávající velcí dopravci, který dle svých slov listovní služby nabízet nebudou. Serveru Podnikatel.cz to potvrdili zástupci firem PPL nebo DPD.

Čtěte také: Podívejte se, jak bude vypadat balíkomat, nová služba Česká pošty

Unikátní financování ztrát

Zákon navíc obsahuje i další novinky, které podle odborníků přinášejí místo liberalizace spíše další regulaci trhu. V rámci evropské směrnice totiž musí státy zajistit poskytování trvale udržitelné tzv. univerzální poštovní služby, v terminologii zákona o poštovních službách se jedná o základní služby.

Základní služby zahrnují

a) službu dodání poštovních zásilek do 2 kg,
b) službu dodání poštovních balíků do 10 kg,
c) službu dodání peněžní částky poštovním poukazem,
d) službu dodání doporučených zásilek, kterou se rozumí služba poskytující záruku náhrady škody v paušální výši pro případ ztráty, poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky a dávající odesílateli důkaz o poštovním podání poštovní zásilky a případně na jeho žádost důkaz o jejím dodání adresátovi,
e) službu dodání cenných zásilek, kterou se rozumí služba poskytující záruku náhrady škody pro případ ztráty, poškození nebo úbytku obsahu poštovní zásilky, a to až do výše odesílatelem udané hodnoty poštovní zásilky,
f) službu bezúplatného dodání poštovních zásilek do 7 kg pro nevidomé osoby,
g) služby, které musí být zajištěny na základě závazků vyplývajících z členství České republiky ve Světové poštovní unii.

Čeští zákonodárci však pojali zajištění univerzální služby po svém a změny mohou v konečném důsledku přinést zcela opačný efekt. Zajišťováním univerzální služby, která bude podle odhadů ztrátová okolo 2 miliard korun ročně, byla do konce roku 2017 pověřena Česká pošta. Zákon ale garantuje provozovateli univerzální služby náhradu ztráty v důsledku jejího provozování ze speciálního, tzv. kompenzačního fondu. Do fondu budou přispívat všichni poskytovatelé poštovních služeb, tedy kromě pošty samotné i její konkurenti. Poskytovatelé poštovních služeb nebudou mít možnost se k výši jejich „příspěvku“ do kompenzačního fondu vyjádřit a už vůbec nebudou mít možnost výdaje České pošty za univerzální službu „zkontrolovat“, doplnil serveru Podnikatel.cz advokát Martin Drahotský.

Česká pošta tak nebude podle Drahotského nikým nucena snažit se o zkvalitnění a zlevnění univerzální služby. Skutečnost může být přesně opačná, než předkladatelé zákona naznačili v důvodové zprávě. Čím větší ztrátu v důsledku univerzální služby Česká pošta vykáže, tím větší částka z kompenzačního fondu jí bude vyplacena. A na úhradu této částky se budou skládat i ostatní poskytovatelé poštovních služeb, tedy přímá konkurence České pošty. Výši úhrad jednotlivých poskytovatelů poštovních služeb do kompenzačního fondu bude určovat Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Výše příspěvku se určuje podle procentního podílu provozovatelů na trhu poštovních služeb, většinu nákladů tedy nese sama Česká pošta, upozornila ale pro server Podnikatel.cz Marta Selicharová, mluvčí České pošty.

Čtěte také: Zhoršila se Česká pošta při doručování balíků, či nikoli?

Přepravní firmy: Pod poštovní zákon nespadáme

Přesto tuto skutečnost už od začátku legislativního procesu kritizovaly přepravní firmy. Svaz spedice a logistiky (SSL) proto založil pro otázky poštovního zákona expertní skupinu, která připravila pozměňovací návrhy a snažila se problematické pasáže změnit. Návrhy však nebyly přijaty a zákon vstoupil v platnost i s kritizovanými pasážemi. Expertní skupina při Svazu spedice a logistiky nahlíží na nový zákon jako na výsledek politického rozhodnutí. Nový zákon tak není zcela v souladu ani s představami České pošty, ani alternativních poštovních operátorů a ani nás přepravních společností sdružených v SSL, komentoval pro server Podnikatel.cz Daniel Knaisl z firmy Geis CZ, který skupinu vede.

Konkurentům České pošty se nelíbí, že kromě vlastních nákladů na svoje sítě budou muset platit i náklady svého konkurenta. Knaisl navíc upozorňuje, že konkurenti mají za povinnost uhradit ztrátu pošty v jakékoliv výši, protože zákon nehovoří o žádném horním limitu, a přitom nebudou mít právo si tuto ztrátu ČP jakkoliv sami ověřit. Dostanou od ČTÚ fakturu, kterou budou muset rovnou zaplatit. Osobně si vůbec nedokážu představit, jak bude někdo schopen přesně u České pošty rozlišit, co je ztráta z poskytování tzv. univerzální služby, uvedl Knaisl. 

Podle něj totiž pošta poskytuje mnoho dalších služeb, například komerční doručování tiskovin a balíků, Poštovní spořitelnu, Czechpointy či datové schránky. Jak dále Knaisl řekl serveru Podnikatel.cz, jen obtížně se bude posuzovat, zda náklady pobočky ČP jsou od nájmu, energií, přes personální náklady a marketing přesně a spravedlivě děleny na jednotlivé činnosti pošty. „Může se tak stát, že náklady budou ve větší míře alokovány na tzv. univerzální službu, a tím se prohloubí ztráta z této činnosti, kterou ostatní konkurenti zaplatí. Naopak ostatní činnosti ČP budou více ziskové, ale to už pro posuzování ztráty z univerzální služby není bohužel relevantní,“ doplnil Knaisl.

Čtěte také: Na přepravě zboží z e-shopu můžete ušetřit až desítky procent

Druhou související výhradu mají dopravci k absenci přesné definice, co všechno se považuje za poštovní služby/poštovní zásilku/poštovní balík a tedy, kdo bude považován za poskytovatele poštovních služeb. Právě tato definice bude klíčová pro fakt, které firmy budou muset poště přispívat na její ztrátu. V zákoně ale přesná definice chybí a  definování tak bude v rukách ČTÚ, který by měl posuzovat, co je a co není poštovní služba. V tuto chvíli již ČTÚ připravuje návrhy vyhlášek, které mají definici přinést. Jak ale upozorňují přepravci i expertní skupina při SSL připravované vyhlášky žádné konkrétní definice nepřinášejí. 

Podle expertní skupiny SSL by ale „balíkové“ firmy neměly pod poštovní služby spadat, jelikož nabízejí jiné služby s jinými pravidly, jinými standardy, jinou kvalitou a také uskutečněnou na základě jiných právních norem, než je tzv. poštovní smlouva. Jak dodal serveru Podnikatel.cz šéf skupiny Daniel Knaisl, jediné, co mají základní služby pošty společného se službami soukromých přepravců, je skutečnost, že doručují „balík“. Je tedy vše, co je zabaleno v kartonové krabici poštovní zásilkou. Když půjdu do extrému, jsou jogurty v přepravním boxu poštovní zásilkou? ptá se Knaisl.

účto únor klímová

Hrozí Česku arbitráže?

Jak se ale zdá, některé přepravní společnosti již počítají s horší variantou, tedy že pod poštovní zákon spadnou a že budou muset do fondu přispívat. Přestože konkrétní kroky zatím žádná přepravní firma neplánuje, již dříve SSL varoval, že lze v případě schválení zákona očekávat ústavní stížnost, stížnost k Evropské Komisi a případně i arbitráže proti České republice ze strany zahraničních vlastníků některých společností kvůli znehodnocení investic. Podle právníků by navíc mohli uspět. Domnívám se, že České republice reálně hrozí možnost, že se poskytovatelé poštovních služeb obrátí na soudní a jiné orgány, včetně orgánů EU, které v důsledku nedokonalé právní úpravy ČR mohou přiznat poskytovatelům poštovních služeb náhrady za jejich příspěvky na univerzální službu, uzavřel Martin Drahotský, advokát z TaylorWessing e|n|w|c Advokáti.

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).