Hlavní navigace

Ztráty aquaparků jdou do milionů. Nedorovná je ani brzké otevření

28. 1. 2021
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Kryté bazény a aquacentra patří mezi provozy, které už jsou v důsledku opatření proti šíření koronaviru dlouhou dobu uzavřeny. Jak jsou na tom?

Období, po které jsou aquaparky zavřené, už se za poslední rok překlápí tak, že měly v souhrnu větší část zavřeno než otevřeno. Jedná se tak o velmi složitou situaci vzhledem k tomu, že tyto aquaparky fungují celoročně. Jejich provozovatelé vnímají zdravotní hledisko jako prioritní, ale jak podotýká Tomáš Svoboda, šéf marketingu Aqualandu Moravia, pravdou je, že se každým dnem situace z ekonomického hlediska stává obtížnější.

Milionové režijní náklady

V loňském roce byl Aquapark Uherské Hradiště uzavřen celkem třikrát a nucené uzavření činilo 144 dnů, tedy více jak jednu třetinu roku. Jeho ředitel Jiří Durďák zcela rozumí tomu, že boj s pandemií vyžaduje realizaci krizových opatření, ale na druhou stranu považuje za logické, aby bylo zájmem všech zvládnout situaci co nejrychleji a současně zajistit, aby se následně mohlo vše vrátit k normálu. Tento aquapark provozuje nejen kryté koupaliště s celoročním provozem, sezónní areál letního koupaliště, ale i restauraci, a ředitel tak konstatuje, že na ně vláda myslela jen ve smyslu uzavírání provozu. 

Režijní náklady aquaparku jdou ročně do desítek milionů korun a nyní přichází o veškeré výnosy z prodeje vstupného a provozu restaurace a dostávají se do velkých obtíží. Naši ztrátu jsme kompenzovali alespoň úsporami plynoucími z vypuštění bazénů a odstavení technologií, což vzhledem k velmi chaotickému postupu vlády byl z naší strany dost riskantní „vabank“. Celý loňský rok jsme žili v nejistotě, jak dlouho budou zákazy provozu platit a za jakých podmínek bude možné provoz obnovit, popisuje Jiří Durďák dále. Aqualand Moravia generuje tržby v omezeném režimu prodejem na e-shopu, zároveň však nadále zůstávají i náklady na udržování aquaparku i v situaci, kdy mají zavřeno.

Městská plovárna Luhačovice spadá pod Sportovní centrum Radostova a obojí je příspěvkovou organizací města Luhačovice. Ze dne na den tak přišli o naprosto veškeré příjmy a ocitli se tak v nejsložitější finanční situaci. Podle Miroslava Talaše, ředitele Sportovního centra Radostova, je potřeba se podívat na podmínky kompenzačních programů a neznevýhodňovat například příspěvkové organizace. Argumentovat tím, že se o tyto organizace má postarat zřizovatel, je v době, kdy města přišla o příjmy z turistického ruchu a z daní, naprosto zcestné. Stejně tak by se dalo říct, aby se o OSVČ, s.r.o., a.s. apod. postaral člověk, který tyto společnosti založil, dodává. Město Kroměříž je provozovatelem místních lázní a jak potvrdil Libor Lutonský, právě díky zřizovateli doposud nemuseli propouštět a situaci zatím zvládají. Pro Komplex CENTRUM BABYLON jsou důležití zaměstnanci a jejich udržitelnost a podle tiskové mluvčí Martiny Hujerové díky programu Antivirus nebyli v této vlně nuceni propouštět.

Úklid i úpravy

V Luhačovicích jarní a podzimní vlnu využili k úklidovým a údržbovým pracím, na které při běžném provozu nezbývá tolik času. Také se jim podařilo rozběhnout na internetových stránkách e-shop, kde si lidé mohou zakoupit dárkové poukazy, zřídit si novou nebo dobít stávající permanentku, případně zakoupit drobný reklamní předmět. V Aqualandu Moravia proběhl generální úklid celého provozu a vrhli se i na investiční projekty. Máme za sebou kompletní rekonstrukci podlah v hale atrakcí, které poskytnou návštěvníkům větší teplotní komfort. Také jsme postavili novou kogenerační stanici, která využívá ekologické technologie. Rekonstrukcí prošly i hotelové pokoje, z některých z nich se staly pokoje tematické, vyjmenovává Tomáš Svoboda. CENTRUM BABYLON využilo uzavření k stavebním úpravám interiérů jako například recepce hotelu nebo k opravám výmalby. Také v Aquaparku Uherské Hradiště realizovali veškeré naplánované opravy a údržby, ale do rozvojových aktivit se nepouštěli.

Co je zakázáno a na co mám nárok?

Tady je přehled všech opatření, která jsou platná pro podnikatele i veřejnost. Přečtěte si také seznam všech podpor, které lze ještě aktuálně čerpat. 

Plánuje se špatně

Jiří Durďák nedokáže vyhodnotit, jaký bude výsledný dopad, jelikož nucené uzavření stále trvá a ztráta neustále narůstá. Vše se podle něj projeví především v omezené schopnosti investic v budoucnu. Horší scénáře si nepřipouštím a dívám se do budoucna s nadějí, doplňuje. V Aqualandu Moravia do budoucna aktuálně neplánují výrazně brzdit s investičními projekty, spíše naopak. V příštím roce bychom měli dokončit stavbu parkovacího domu, dále se bude rozvíjet i nová část letního areálu – v plánu je již tento rok např. rozšíření dětského světa o vodní hrad se skluzavkami a dalšími herními prvky, prozrazuje Tomáš Svoboda. 

V Luhačovicích musí odložit na neurčito původní záměr na pořízení studie a následně projektu na rozšíření plovárny o wellness zónu a také plány ve sportovním centru. První vlnu jsme využili k drobné úpravě vstupného. V nejbližší době tedy určitě k žádnému pohybu cen nedojde, upřesňuje Miroslav Talaš. O změně vstupného neuvažují ani v CENTRUM BABYLON. Pokud by legislativní podmínkou provozu a poskytování našich služeb bylo zajištění některých preventivních opatření (AG testy, poskytování respirátorů apod.), museli bychom danou situaci zhodnotit, podotýká Martina Hujerová. Podobně změny ani zdražování neplánují v Kroměříži. Nemůžeme plánovat opravy ani rekonstrukce, nevíme přesně kdy otevřeme a musíme být nachystaní. Z tohoto důvodu můžeme otevřít ze dne na den, dodává Libor Lutonský. 

Na přípravy jsou potřeba dva týdny

Liberecké CENTRUM BABYLON má z důvodu maximálního snížení nákladů vypuštěné bazény i vířivky a temperují na minimální teplotu. Informaci o možnosti otevřít tak potřebují vědět 14 dní předem. Před samotným zahájením je nutné např. provést odběry vody hygienickou stanicí a podobně. Během dvou týdnů dojde především k dopuštění a zahřátí bazénů na požadovanou teplotu, kompletní přípravě provozu a návratu zaměstnanců do práce, vyjmenovává Tomáš Svoboda. Jako ideální vidí 14 dní i v Uherském Hradišti, kde by pro postupný rozjezd stačil i týden. To, s jakým předstihem jsme se v minulosti dovídali o možnosti obnovení provozu a jeho podmínkách, považuji za nekorektní jednání ze strany vlády, podotýká Jiří Durďák. 

V Luhačovicích pro nachystání plovárny potřebují alespoň týden a sportovní centrum jsou schopni „oživit“ takřka ze dne na den. Podle Miroslava Talaše je ale nutné k rozvolnění přistoupit zodpovědně, aby nedošlo ke stejné situaci jako na začátku prosince, kdy se po nějakých jedenácti dnech provozu muselo vše zase uzavřít. Tak to dělat opravdu nelze! Nějakou dobu zase bude trvat, než lidé přestanou mít strach z případné nákazy. Počítám tedy také s určitým snížením návštěvnosti, doplňuje. 

Ani v létě nebylo na koupalištích plno:

Záchranou byl Antivirus

Aqualand Moravia na jaře i na podzim čerpal z dotačního titulu Antivirus pro provozy zavřené nařízením vlády. Tento program jim pomohl udržet zaměstnanecké poměry bez nutnosti propouštění. Také by měli mít nárok na příspěvek 400 korun na zaměstnance a den, který schválila vláda začátkem ledna a je určený podnikatelům se zavřenými provozy. Organizace Aquaparku Uherské Hradiště se 40 zaměstnanci a vyrovnaným rozpočtem v řádu desítek milionů korun v loňském roce během nuceného uzavření dosáhla pouze na podporu zaměstnanosti Antivirus. Kompenzace ušlého zisku, které by použili na pokrytí alespoň části provozních nákladů, v loňském roce žádné nebyly. Za minimální podporu ze strany vlády pro udržení našeho segmentu „nad vodou“ bych považoval zachování programu Antivirus A+ a podporu alespoň ve výši 25 % průměrných výnosů předchozích období, uvádí Jiří Durďák.

V Liberci se jedná o velké zábavní centrum, které provozuje WELLNESS HOTEL BABYLON, Wellness centrum, Aquapark, Lunapark a mnohé restaurace a bary. Zaměstnávají běžně až 200 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru. Pravidelně tak využívají program Antivirus A+ a Antivirus A, který jim kompenzuje mzdy zaměstnanců. Na konci roku 2020 jsme využili výzvy COVID UBYTOVÁNÍ a byla nám přidělena dotace v této podpoře. Dotace a kompenzace nám pomáhají zajistit likviditu podniku, tak abychom v době absolutního výpadku příjmů byli schopni hradit své závazky. V současné době jsme reagovali na výzvu COVID GASTRO UZAVŘENÉ PROVOZOVNY, popisuje Martina Hujerová s tím, že doufají v navýšení limitu Evropskou komisí.

ebf - tip do článku - debata

V jarní ani podzimní vlně luhačovické sportovní centrum o žádné kompenzace nežádalo a snažili se výpadky příjmů pokrýt z vlastních zdrojů. Došlo tak k radikálním škrtům zejména v provozních výdajích a nerealizování některých investičních záměrů. V prosinci už byli nuceni zažádat o kompenzace z programu Antivirus. Žádné jiné kompenzace pro žádné z jejich zařízení bohužel nejsou a náklady na alespoň základní temperování a chod obou budov jsou opravdu vysoké. Podle Miroslava Talaše není možné říct „od zítra své provozy uzavřete!“ a myslet si, že se vypne hlavní jistič, zastaví přívod plynu a vody a nejsou tak žádné náklady. Naprosto chápu závažnost pandemické situace. Pokud je ale nutné centrálně uzavřít veškeré služby a omezit obchod, tak je nutné provozovatelům kompenzovat alespoň základní náklady a mzdy zaměstnanců. Nechceme nic navíc. Pouze pokrýt základní chod, na který bychom si za normální situace vydělali vlastní činností. Ta je nám ale nyní odepřena, shrnuje.

Zásadní je návrat do normálu

Provozovatelé aquacenter se shodují, že ztráty už nelze dorovnat a nic je nevyrovná. V Aqualandu Moravia prostřednictvím novinek a investic pro návštěvníky budou dělat vše pro to, aby ekonomické dopady po otevření co nejvíce zmírnili. Návrat do „normálního“ stavu v co nejkratší době je zásadní pro CENTRUM BABYLON. Počítají se zajištěním všech preventivních a hygienických opatření. Omezení počtu návštěvníků nad běžně platné hygienické a bezpečnostní normy jsou pro provozovatele ztrátové, nicméně jsme připraveni otevřít provoz i v takovém případě, dodává Martina Hujerová. Výsledná ztráta naší organizace za loňský rok jde do milionů korun. Dorovnat ji již nebude možné, nejen kvůli její výši, ale také vzhledem k tomu, že se po otevření návštěvnost do normálu vrací velmi pozvolna. Aktuálně však nejde ani tak o dorovnání ztráty, jako spíš o zastavení jejího prohlubování, vysvětluje závěrem Jiří Durďák.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).