Hlavní navigace

Zvýšení limitu pro odvody pojistného u dohod ovlivní i zaměstnavatele

24. 10. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Nový limit pro odvody pojistného ovlivní i zaměstnavatele. Jak to bude s odhlašováním a přihlašováním zaměstnanců na přelomu roku?

Od ledna 2019 se zvyšuje příjem zakládající zaměstnancům účast na nemocenském (a tím i důchodovém) pojištění.

Změna se projeví nejen v odvodech pojistného, ale i v povinnosti hlásit zaměstnance k účasti na pojištění. V jiných situacích zase z pojištění odhlásit.

Postupy v sociálním a zdravotním pojištění se liší. Ve spolupráci s Českou správou sociálního zabezpečení a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR vysvětlujeme správný postup, včetně praktického příkladu.

ZMĚNY V ROCE 2019

Co se všechno pro podnikatele změní v příští roce?

Jde o změnu v souvislosti s vyhlašovanou průměrnou mzdou. Nařízením vlády s číslem 213/2018 Sb., jsou s účinností od 1. ledna 2019 stanoveny údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2019. Stejně tak se z těchto údajů vychází při výpočtu minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro následující kalendářní rok. O výši záloh pro OSVČ a dalších důležitých číselných údajích více v článku Zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro rok 2019 

Vyměřovací základ ve zdravotním pojištění

Zvýšení příjmu, který založí účast na nemocenském pojištění, se projeví i v oblasti zdravotního pojištění. Od 1. ledna 2019 se mění započitatelný (rozhodný) příjem z částky 2500 Kč na částku 3000 Kč. Započitatelný (rozhodný) příjem v systému veřejného zdravotního pojištění se používá pro určení výjimky, kdy daná osoba není zaměstnancem. Osoba, která je uvedena ve výjimce v zákoně o veřejném zdravotním pojištění a je pod hranicí započitatelného příjmu (tedy od 1. 1. 2019 méně než 3000 Kč), nebude považována za zaměstnance ve smyslu zákona o veřejném zdravotním pojištění, vysvětlila pro server Podnikatel.cz Lucie Krausová ze Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

Tyto výjimky se taxativně týkají pouze:

  • člena družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován, a který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu, 
  • osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti, popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu; započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o pracovní činnosti se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila, 
  • dobrovolného pracovníka pečovatelské služby, který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu.

Stanovení výše započitatelného (rozhodného) příjmu, a to i pro účely zdravotního pojištění, vychází ze zákona o nemocenském pojištění. Zvyšování a úpravy výše rozhodného příjmu jsou vázány na výši všeobecného vyměřovacího základu a přepočítávacího koeficientu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění.

Změny se z pohledu zdravotního pojištění dotknou pouze výše uvedených příjmů. V případě osob činných na dohodu o provedení práce je započitatelný příjem stanoven stále nad hranicí 10 000 Kč a od 1. ledna 2019 se nemění. Osoby s úhrnnou měsíční odměnou z dohody o provedení práce alespoň 10 001 Kč se stávají v systému veřejného zdravotního pojištění zaměstnanci.

V budoucnu to ale může být jinak. O projednávané novele více v článku Zvýší se hranice pro odvody pojistného u dohod?

Malý rozsah v sociálním pojištění

V sociálním pojištění ovlivní zvýšení limitu zaměstnání malého rozsahu. Tím je zaměstnání, jehož sjednaná částka příjmu je nižší než 3000 Kč (dosud 2499 Kč) nebo není sjednána vůbec. Pokud není částka příjmu se zaměstnancem předem sjednána, bude zaměstnanec nemocensky pojištěn pouze v těch měsících, ve kterých jeho příjem dosáhne alespoň 3000 Kč. Příkladem by mohlo být sjednání hodinové mzdy při nepravidelné výpomoci, kdy zaměstnavatel předem neví, kolik hodin zaměstnanec odpracuje. Ovšem zaměstnanec je účasten pojištění také, pokud vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu a úhrn započitatelných příjmů z těchto zaměstnání dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částku rozhodného příjmu. Je účasten pojištění nejvýše po dobu trvání takových zaměstnání v tomto kalendářním měsíci. Limit se u více zaměstnání malého rozsahu s jedním zaměstnancem posuzuje v úhrnu.

Zvýšení limitu v praxi (vznik a zánik pojištění)

K vysvětlení praktického postupu nejlépe poslouží příklad. V roce 2018 byla sjednána dohoda o pracovní činnosti. Měsíční odměna činí 2700 Kč (limit pro odvody činí 2500 Kč). Zaměstnanec byl přihlášen k sociálnímu i zdravotnímu pojištění. Jaký bude postup od ledna 2019, kdy se zvyšuje limit na částku 3000 Kč?

1. Zdravotní pojištění

Z pohledu zdravotního pojištění vzniklo zaměstnání. Pokud bude mít pracovník v lednu 2019 stále příjem 2700 Kč, tudíž nedosáhne na hranici 3000 Kč, zaměstnavatel ho odhlásí ze zdravotního pojištění standardním způsobem prostřednictvím hromadného oznámení zaměstnavatele. Jestliže ale bude mít v měsíci únoru příjem např. 3400 Kč, zaměstnání vznikne a zaměstnavatel ho ke zdravotnímu pojištění opět přihlásí.

2. Sociální pojištění

Sjednaná částka přestane dosahovat rozhodného příjmu (z důvodu zvýšení rozhodného příjmu na 3000 Kč). Od ledna 2019 zaniká účast zaměstnance na pojištění, a to dnem 31. prosince 2018. Končí tedy pojistný vztah a vzniká nový, který je z pohledu nemocenského pojištění zaměstnáním malého rozsahu. Zaměstnavatel má v tomto případě povinnost zaměstnance odhlásit („Oznámení o skončení zaměstnání“) k 31. prosince 2018 a případně znovu přihlásit k 1. lednu 2019 (tiskopisem „Oznámení o nástupu do zaměstnání“) s tím, že přihlášení se provede tak jako u ostatních zaměstnání malého rozsahu až v návaznosti na dosažení (zúčtování) částky rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění, tj. (3000 Kč) v určitém měsíci. A to do 20. dne následujícího měsíce, objasnila postup v sociálním pojištění Jana BuraňováČeské správy sociálního zabezpečení.

CHP22 temata2

Rozhodné období, ze kterého se bude zjišťovat vyměřovací základ pro dávky nemocenského pojištění, se nově stanoví od nástupu do zaměstnání malého rozsahu v roce 2019.

O dohodách o pracovní činnosti, podmínkách jejích sjednání a nových limitech pro odvod pojistného více v článku Dohoda o pracovní činnosti 2019. Do částky 2999 Kč je výhodnější

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).