Hlavní navigace

Zvýšily se sazby náhrady za pohonné hmoty. Kolik zaměstnanec tedy dostane?

27. 10. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
S datem účinnosti od 19. října 2021 se zvýšily náhrady za pohonné hmoty. Kdy a kde se toto zvýšení projeví?

Pokud je zaměstnanec vyslán na pracovní cestu v rámci výkonu pracovní činnosti, má zaměstnavatel povinnost poskytnout zaměstnanci stravné a náhradu ostatních výdajů, které zaměstnanec v souvislosti s pracovní cestou vynaložil. Na co všechno má zaměstnanec nárok a co se mění od 19. října 2021?

Cestovní náhrady a jejich druhy

Za pracovní cesty, které zaměstnanec uskuteční v rámci výkonu své pracovní náplně, má nárok na cestovní náhrady. Povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnanci cestovní náhrady je zakotveno v zákoníku práce

Zaměstnavatel je povinný poskytnout zaměstnanci při pracovní cestě tyto cestovní náhrady:

  • jízdní výdaje
  • jízdní výdaje k návštěvě člena rodiny
  • výdaje za ubytování
  • zvýšené stravovací výdaje (stravné)
  • nutné vedlejší výdaje.

Za cestovní výdaje jsou potom považovány takové výdaje, které vzniknou zaměstnanci při pracovní cestě, mimořádné cestě mimo pravidelné pracoviště, při přeložení, při dočasném přidělení, při přijetí do zaměstnání v pracovním poměru nebo při výkonu práce v zahraničí. 

Pracovní cesta je také definována v zákoníku práce, a to jako časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním.“

Základní náhrada a náhrada za pohonné hmoty

Za náhradu jízdních výdajů jsou považovány výdaje, které souvisí s použitím hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy a taxislužby. Zaměstnanci náleží výdaje v prokázané výši. Pokud by však zaměstnanec použil vlastní silniční motorové vozidlo, přísluší mu za každý 1 km základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy se potom dělí v závislosti na tom, jaký typ motorového vozidla byl použit. U jednostopých vozidel a tříkolek byla v roce 2021 stanovena náhrada 1,10 Kč za 1 km, u osobních motorových vozidel 4,20 Kč. V případě použití přívěsu se sazba základní náhrady zvyšuje nejméně o 15 %. V případě použití nákladního automobilu, autobusu nebo traktoru zaměstnanci náleží náhrada nejméně ve výši dvojnásobku sazby pro osobní silniční motorová vozidla.

V případě náhrady za pohonné hmoty se náhrada určí jako násobek ceny za pohonné hmoty a množství spotřebované pohonné hmoty. Cenu pohonné hmoty pak může zaměstnanec prokázat buď dokladem o nákupu, ze kterého vyplývá přímá souvislost s pracovní cestou, nebo se náhrada stanoví průměrnou cenou příslušné pohonné hmoty, která je definována prováděcím předpisem – tedy vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

školení prosinec - daně a účetnictví novinky 2022

Při výpočtu spotřeby pohonné hmoty se vychází z údajů, které jsou uvedeny v technickém průkazu použitého vozidla. Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli tyto dokumenty předložit. Zaměstnanci také náleží další výdaje, které vznikají v souvislosti s pracovní cestou. O cestovních náhradách pro rok 2021 jsme více psali v tomto článku.

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Ministerstvo práce a sociálních věci ČR pravidelně aktualizuje některé sazby a náhrady, a to vždy k 1. lednu daného roku formou vyhlášky, která je zveřejněna ve Sbírce zákonů.  Pravidelně se potom mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, výše stravného a průměrná cena pohonných hmot. 

Pokud by se některá z výše uvedených cen zvýšila nebo snížila v průběhu roku o více jak 20 %, může ministerstvo tyto ceny upravit vyhláškou v mimořádném termínu. Při stanovení cen se stravné zaokrouhluje na celé koruny do výše 50 haléřů směrem dolů a od 50 haléřů včetně směrem nahoru. Základní náhrady a průměrné ceny pohonných hmot se zaokrouhlují na desetihaléře.

Průměrné ceny pohonných hmot stanovené vyhláškou MPSV
Palivo Průměrná cena/l – 2020 Průměrná cena/l – 2021 Průměrná cena/l – od 19.10.2021
Automobilový benzin 95 32,00 Kč 27,80 Kč 33,80 Kč
Automobilový benzin 98 36,00 Kč 31,50 Kč 31,50 Kč
Motorová nafta 31,80 Kč 27,20 Kč 27,20 Kč

Aktuální ceny pohonných hmot

V současné době ceny pohonných hmot stále rostou. Na základě dat z Českého statistického úřadu se cena automobilového benzinu, tj. natural 95, zvýšila z původních 27,91 Kč za litr na 35,96 Kč za litr. U motorové nafty došlo také ke zdražení, a to z původních 27,54 Kč na litr na 34,77 Kč za litr. Navýšení ceny zaznamenalo i LPG, kdy v prvním týdnu roku 2021 byla průměrná spotřebitelská cena 12,57 Kč a nyní cena dosahuje 17,04 Kč za litr.

Výše uvedené ceny jsou definovány jako průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot v České republice, které jsou Českým statistickým úřadem prováděny na základě týdenního zjišťování formou šetření cen. Uvedené ceny jsou v porovnání prvního a čtyřicátého druhého týdne roku 2021. O srovnání aktuálních cen pohonných hmot jsme psali v článku zde.

Změny od 19. října 2021

Vzhledem k tomu, že od začátku roku došlo ke zvýšení ceny za pohonné hmoty, konkrétně potom benzinu, o více jak 20 %, vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR aktualizaci vyhlášky, kdy došlo k navýšení průměrné ceny z původních 27,80 Kč za litr na 33,80 Kč na litr. Vyhláška nabyla účinnosti dnem 19.října 2021. 

Od 1. ledna do 18. října se tak ve výpočtu cestovních náhrad použije nižší sazba za cenu pohonných hmot, tedy 27,80 Kč za litr a od 19. října se již použije cena vyšší – 33,80 Kč za litr. Ostatní ceny pohonných hmot zůstávají beze změny. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).