Hlavní navigace

Zvýšený zájem o činnost úřadu finančního arbitra

Kancelář Finančního arbitra České republiky zaznamenala nárůst doručených podnětů. Celkem za první pololetí roku 2010 obdržela 423 podnětů k vyřízení, tj. o 5 % více oproti prvému pololetí roku 2009. Ze všech doručených podnětů bylo zahájeno 75 řízení před finančním arbitrem s cílem rozhodnout předložený spor. To je více než 27% nárůst počtu zahájených řízení v porovnání s prvním pololetím loňského roku.

K nejčastějším podnětům patřily dle zveřejněných informací tuzemské úhrady, dále úvěry, transakce platebními kartami v bankomatech v tuzemsku, ostatní transakce platebními kartami, vedení účtu a také hypotéky. Zvýšený počet dotazů zaznamenala kancelář také z oblasti spotřebitelských úvěrů, a to díky vyšší informovanosti související s plánovaným rozšířením kompetencí finančního arbitra v následujícím ro­ce.