Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

Kalkulačky v rubrice Daně a účetnictví

  • Dan z nabytí nemovitých věcí

    Daň z nabytí nemovitých věcí se hradí v momentě, kdy dochází ke vzniku, zániku nebo ke změně vlastnického práva k nemovitostem. V případě prodeje je plátcem daně prodávající, kupující je ale ručitelem. <strong>Více: <a href="http://www.mesec.cz/clanky/dan-z-prevodu-nemovitosti-navod/">Kontroverzní daň z převodu nemovitostí, stát se zahojí na kupujícím</a></strong>

  • Daň z nemovitých věcí

    Daňové přiznání k dani z nemovitosti se podává vždy po roce, ve kterém se v katastru nemovitostí změnil vlastník nemovitosti. Vypočítává se jako násobek výměry nemovitosti s příslušnými sazbami a koeficienty. Daň z nemovitosti je splatná každý rok do konce května, pokud její výše přesahuje 5000 korun, můžete si platbu rozdělit na dvě poloviny. První uhradíte do konce května, druhou do konce listopadu.

  • Daňová kalkulačka pro OSVČ

    <p>Zadejte údaje potřebné pro výpočet daně z příjmů.</p>