Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

Neplátce daně z nemovitých věcí

Daňové přiznánídani z nemovitých věcí se nepodává, pokud ho poplatník podal na některé z předchozích zdaňovacích období a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně (zpravidla nabytí či pozbytí nemovitosti). Daňové přiznání se tak například nepodává v případě změn sazeb, koeficientů či místní příslušnosti.

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 3