Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

Sankce za pozdní platbu

Poplatníkovi vzniká povinnost uhradit úrok z prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB platné pro první den příslušného kalendářního pololetí (v současné době 0.05 %), zvýšené o 14 %.

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 4