Hlavní navigace

Registrace k DPH

Registrovat k DPH se lze dobrovolně nebo povinně. A to překročením stanoveného obratu nebo například zakoupením zboží určité hodnoty. Další možností je přijetí i poskytnutí služby do jiného členského státu.

Plátcem DPH se lze stát dobrovolně nebo povinně. Povinně se plátcem DPH stane osoba uskutečňující ekonomickou činnost:

  • překročením obratu 1 milion Kč za předchozích 12 kalendářních měsíců,
  • členstvím ve sdružení, kde je některý z členů plátcem DPH,
  • nabytím majetku privatizací nebo prodejem podniku,
  • pokračováním v činnosti po zemřelém plátci,
  • další méně časté příklady jsou uvedeny v zákoně o DPH.

Při splnění určitých podmínek se podnikatel nemusí stát plátcem, nýbrž jen identifikovanou osobou. Podmínky upravuje § 6h zákona o DPH.

Osoba povinná k dani uvedená v § 6 zákona o DPH je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený obrat.

Plátce uvedený v § 6a až 6e zákona o DPH je povinen podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stal plátcem.

Přihláška k registraci DPH se podává pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).