Hlavní navigace

Vrácení DPH

Pokud plátce DPH zaplatí DPH v jiném státě EU, ve kterém nemá sídlo ani provozovnu, může si požádat o vrácení této daně, pokud přijaté plnění použije pro účely svého podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti.

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 2