Hlavní navigace

Daň z příjmů fyzických osob

Průvodce daňovým přiznáním, přehledy pro pojišťovny, kalkulačky a daňové formuláře

Každý daňový poplatník, tedy podnikatel i zaměstnanec, by měl vědět, kdy je povinen podat daňové přiznání, případně přehledy České správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně.

Daňové přiznání online

K zdanitelným příjmům si může uplatnit skutečné (prokazatelně doložené) výdaje. Další velmi využívanou možností je uplatnění výdajů procentem stanoveným podle druhu vykonávané činnosti. Vypočtenou daň je možné dále snížit příslušnými slevami na dani.

Z příjmů z podnikatelské činnosti je nutné platit sociální a zdravotní pojištění. Zálohy na pojištění se však v prvním roce podnikání týkají pouze OSVČ hlavních. OSVČ vedlejší (např. zaměstnanci, studenti, matky na rodičovské) do podání přehledů o příjmech a výdajích zálohy platit nemusí. Poté se doplatek pojistného i případné zálohy pro další období odvíjí od výše výdělku (daňového základu).

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

Každá OSVČ má vůči finančnímu úřadu, ČSSZ i zdravotní pojišťovně řadu povinností. Zejména podat ve stanovených termínech daňové přiznání a přehledy. Dále vyrovnat případný doplatek daně či pojistného

Má však i další povinnosti spojené například s registrací a ohlašováním změn. Za jejich nesplnění hrozí příslušné sankce. Platba zdravotního pojistného se týká všech občanů ČR, s výjimkou osob, za které je plátcem pojistného stát. Těmi jsou například studenti středních a vysokých škol. V případě přerušení nebo ukončení studia by se měli informovat, od jakého data nepatří do okruhu osob, za něž je pojištění placeno státem.

Daňová kalkulačka OSVČ

Zákon o daních z příjmů

Interaktivní formuláře

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 3