Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

Příjmy z pronájmu

Patří sem příjmy z pronájmu nemovitostí, bytů nebo jejich částí a příjmy z pronájmu movitých věcí (s výjimkou příležitostného pronájmu movitých věcí, který se zahrnuje mezi ostatní příjmy). Jedná se o nemovité nebo movité věci nezahrnuté do obchodního majetku. Zdaňuje se i nepeněžní příjem, např. hodnota opravy provedené nájemcem na najaté nemovitosti.

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 2