Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

Registrace k dani z příjmů

Poplatník daně z příjmů fyzických osob rezident je povinen podat přihlášku k registraci k dani z příjmů fyzických osob u příslušného správce daně do 15 dnů ode dne, ve kterém

  • započal vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů ze samostatné činnosti, nebo
  • přijal příjem ze samostatné činnosti.

Poplatník daně z příjmů fyzických osob nerezident je povinen podat přihlášku k registraci pokud:

  • na území České republiky započal vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů ze samostatné činnosti, nebo
  • přijal příjem ze samostatné činnosti ze zdrojů na území České republiky, nebo mu
  • na území České republiky vznikla stálá provozovna, nebo
  • získal povolení nebo oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, vydané tuzemským orgánem veřejné moci.

Poplatník daně z příjmů fyzických osob není povinen podat přihlášku k registraci, pokud přijímá pouze příjmy:

  • které nejsou předmětem daně,
  • které jsou osvobozené od daně, nebo
  • z nichž je daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně.

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 4