Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

Sankce za nezaplacení daně

Pokud nezaplatíte daň nejpozději v den její splatnosti, musíte uhradit úrok z prodlení. Ten je ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů.

Úrok z prodlení se uplatní nejdéle za 5 let prodlení a účtuje se až od 5. pracovního dne prodlení.

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 2