Hlavní navigace

Sleva na evidenci tržeb

Sleva na evidenci tržeb činí 

5000 Kč

Sleva na evidenci tržeb se ničím neprokazuje. Jedná se o jednorázovou slevu ve výši 5000 Kč, nejvýše však do částky kladného rozdílů mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. Budou ji moci uplatnit všichni poplatníci daně z příjmů fyzických osob, kteří v daném zdaňovacím období poprvé zaevidovali tržbu, kterou měli podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat. Nevyčerpanou část slevy nelze v dalším roce uplatnit.

Tato sleva se uplatní po uplatnění všech předchozích slev (základní sleva na dani, na manžela, na invaliditu, ZTP/P, studium, za umístění dítěte) maximálně do nuly. Teprve poté se uplatní daňové zvýhodnění.

V důsledku novelizace právní úpravy poplatníci v současnosti nemají povinnost evidovat tržby od 27. 3. 2020 do 31. prosince 2022. Odklad se týká běžného, zjednodušeného i zvláštního režimu evidence tržeb. Tím pádem si poplatníci nemohou dočasně uplatnit slevu na evidenci tržeb a to za zdaňovací období let 2020 – 2022.

Pro posouzení nároku na tuto slevu je rozhodující, jestli měl poplatník dle zákona povinnost tržbu v daném období evidovat a zda fakticky sám tuto evidenci vykonával. Obě podmínky musí být splněné současně. Nepřihlíží se naopak k tomu, zda poplatník v rámci příprav na evidenci už vynaložil určité náklady nebo jestli eviduje tržby dobrovolně navzdory tomu, že mu evidenční povinnost vznikne až k 1. lednu 2023.

Odsun evidenční povinnosti z roku 2020 na rok 2023 se týká hlavně poplatníků ze třetí a čtvrté fáze evidence tržeb, kteří měli začít tržby evidovat od 1. května 2020. Nárok na tuto slevu budou moci uplatnit až za zdaňovací období roku 2023, kdy jim vznikne povinnost evidovat tržby a také nějaké reálně zaevidují. To platí i pro ty, kteří v době pozastavení evidenční povinnosti evidují tržby dobrovolně.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).