Hlavní navigace

Základ daně z příjmů

Základem daně je rozdíl, o který příjmy (s výjimkou příjmů osvobozených) převyšují náklady. Podnikatel však musí rozlišit mezi náklady daňově uznatelnými a neuznatelnými.

Před vyplněním daňového přiznání je nutné zjistit výši příjmů a výdajů. Pro zjištění jejich skutečné výše se vychází:

  1. z účetního výsledku hospodaření nebo
  2. z rozdílu mezi příjmy a výdaji u poplatníků, kteří nevedou účetnictví.

Od výdajů na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se pro zjištění základu daně odečtou daňově uznatelné výdaje ve výši prokázané poplatníkem.

Zákon o daních z příjmů vyjmenovává v § 24 výdajů daňově uznatelné, tj. výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů a v § 25 výdaje nedaňové, které pro daňové účely finanční úřad neuznává. Výdaje daňově uznatelné snižují základ daně a tím i povinnost zaplatit daň.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).