Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

Interaktivní daňové přiznání - daň z příjmů fyzických osob za rok 2016 (bez přehledů)

Interaktivní daňové přiznání - daň z příjmů fyzických osob za rok 2016 (bez přehledů) s možností exportu XML.

Formulář lze plnohodnotně používat pouze v programech Microsoft Excel, pro Windows, verze 2007 a vyšší.

Tato šablona formuláře přiznání k dani z příjmů pro fyzické osoby je bezplatná pouze do stanovených limitů. Konkrétně jde o tyto meze: Daňový základ nepřekročí částku 400 000 Kč a příjmy nebo obrat nepřekročí částku 800 000 Kč.

Po překročení tohoto limitu šablona vypisuje do některých buněk formuláře hodnotu LIMIT a formulář se tak stane nefunkčním. Pro hodnoty nad výše stanovené limity použijte prosím placenou verzi šablony. Šablona je připravena ve formě tabulky pro Microsoft Excel pro operační systém Windows. Tabulka je uzamčena, odemčeny jsou pouze buňky určené k vyplnění. Všechny ostatní buňky se automaticky počítají z hodnot vyplněných jinde.

Chcete daňový formulář i s přehledem pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu? Vyzkoušejte tento interaktivní formulář.

Daňové přiznání krok za krokem: dane.podnikatel.cz

Daňová kalkulačka (formulář) slouží pro pohodlí čtenářů při řešení daňových povinností vůči orgánům veřejné moci. Vyvinuli jsme maximální úsilí pro přesný výpočet při zadání potřebných vstupních dat. Je však věcí každého poplatníka, uživatele daňové kalkulačky (formuláře), aby si správnost všech výpočtů, výstupních dat daňové kalkulačky (formuláře), stejně jako správnost a úplnost všech údajů uvedených v daňové kalkulačce (formuláři) ověřil dle platných právních norem, případně pokynů příslušného správce daně. Upozorňujeme Vás, že neneseme žádnou odpovědnost za podané daňové přiznání a související přehledy pro sociální správu a zdravotní pojišťovny na základě výstupních dat naší kalkulačky (formuláře). Za toto podání je zodpovědný daňový poplatník, resp. jeho daňový poradce.

Pomohl Vám tento formulář?

Hodnocení formuláře: 2