Hlavní navigace

Interaktivní daňové přiznání - daň z příjmů včetně přehledů pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu 2017 nevedoucí podvojné účetnictví

Interaktivní daňové přiznání - daň z příjmů včetně přehledů pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu 2017 s možností exportu do XML. Pro poplatníky nevedoucí podvojné účetnictví. 

Jste-li podnikatel, který vede podvojné účetnictví, je pro vás k dispozici formulář pro plátce vedoucí podvojné účetnictví

Formulář lze plnohodnotně používat pouze v programech Microsoft Excel, pro Windows, verze 2007 a vyšší.

Tato šablona formuláře přiznání k dani z příjmů pro fyzické osoby je bezplatná pouze do stanovených limitů. Konkrétně jde o tyto meze: Daňový základ nepřekročí částku 400 000 Kč a příjmy nebo obrat nepřekročí částku 800 000 Kč.

Po překročení tohoto limitu šablona vypisuje do některých buněk formuláře hodnotu LIMIT a formulář se tak stane nefunkčním. Pro hodnoty nad výše stanovené limity použijte prosím placenou verzi šablony. Šablona je připravena ve formě tabulky pro Microsoft Excel. Tabulka je uzamčena, odemčeny jsou pouze buňky určené k vyplnění. Všechny ostatní buňky se automaticky počítají z hodnot vyplněných jinde.

Šablona je připravena ve formě tabulky pro Microsoft Excel pro operační systém Windows.

Pozn: přehled pro zdravotní pojišťovnu je universální.

Daňové přiznání krok za krokem: dane.podnikatel.cz

Každoroční povinnost podání daňového přiznání se vztahuje na OSVČ a některé zaměstnance. To mohou učinit i na poslední chvíli poslední březnový týden v mimořádných úředních hodinách a dokonce i mimo úřadovny finančních úřadů. OSVČ mají ještě další povinnost. A to předložit zdravotní pojišťovně i ČSSZ přehledy o příjmech a výdajích. Dokonce i v situaci, kdy neměly ve zdaňovacím období žádné zdanitelné příjmy nebo povinnost podání daňového přiznání.

Daňová kalkulačka (formulář) slouží pro pohodlí čtenářů při řešení daňových povinností vůči orgánům veřejné moci. Vyvinuli jsme maximální úsilí pro přesný výpočet při zadání potřebných vstupních dat. Je však věcí každého poplatníka, uživatele daňové kalkulačky (formuláře), aby si správnost všech výpočtů, výstupních dat daňové kalkulačky (formuláře), stejně jako správnost a úplnost všech údajů uvedených v daňové kalkulačce (formuláři) ověřil dle platných právních norem, případně pokynů příslušného správce daně. Upozorňujeme Vás, že neneseme žádnou odpovědnost za podané daňové přiznání a související přehledy pro sociální správu a zdravotní pojišťovny na základě výstupních dat naší kalkulačky (formuláře). Za toto podání je zodpovědný daňový poplatník, resp. jeho daňový poradce.

Pomohl Vám tento formulář?

Hodnocení formuláře: 2