Hlavní navigace

Pokyny k vyplnění souhrnného hlášení (a následného) pro rok 2018

Daňové přiznání krok za krokem: dane.podnikatel.cz

Souhrnná hlášení se podávají pouze v elektronické podobě formou datové zprávy, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, a to prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy Aplikace EPO. Souhrnné hlášení lze odeslat rovněž z datové schránky. Uznávaný elektronický podpis v tomto případě není nutný.

Lhůtu pro podávání souhrnného hlášení uvádí § 102 zákona o DPH.

  • Plátce dodává pouze zboží do jiného členského státu – povinnost podávat souhrnné hlášení měsíčně do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém plátce uskutečnil dodání zboží do jiného členského státu.
  • Plátce poskytuje pouze služby s místem plnění v jiném členském státě podle § 9 odst. 1 zákona o DPH – povinnost podávat souhrnné hlášení shodně s podáváním přiznání k DPH, tj. buď měsíčně, nebo čtvrtletně, a to do 25 dnů po skončení zdaňovacího období.
  • Plátce dodává zboží i poskytuje služby do jiného členského státu – povinnost podávat souhrnné hlášení měsíčně do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém plátce uskutečnil plnění do jiného členského státu. Čtěte více: Poskytujete služby v rámci EU? Stáváte se plátcem DPH

Pomohl Vám tento formulář?

Hodnocení formuláře: 3