Hlavní navigace

Interaktivní přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2017

Formulář lze plnohodnotně používat pouze v programech Microsoft Excel, pro Windows, verze 2007 a vyšší.

Tato šablona přiznání k dani z příjmů právnických osob je bezplatná pouze do určitých limitů. Konkrétně nesmí překročit: účetní zisk částku 400 000 Kč, nedaňové výdaje na řádku č. 40 částku 500 000 Kč, roční úhrn čistého obratu částku 800 000 Kč a průměrný přepočtený počet zaměstnanců počet 10 osob. Po překročení tohoto limitu šablona vypisuje do některých buněk formuláře hodnotu LIMIT a formulář se tak stane nefunkčním. Pro hodnoty nad stanovenými limity použijte prosím placenou verzi šablony. Šablona je připravena ve formě tabulky pro Microsoft Excel pro operační systém Windows. Tabulka je uzamčena, odemčeny jsou pouze buňky určené k vyplnění. Všechny ostatní buňky se automaticky počítají z hodnot vyplněných jinde.

Daňové přiznání krok za krokem: dane.podnikatel.cz

Daňová kalkulačka (formulář) slouží pro pohodlí čtenářů při řešení daňových povinností vůči orgánům veřejné moci. Vyvinuli jsme maximální úsilí pro přesný výpočet při zadání potřebných vstupních dat. Je však věcí každého poplatníka, uživatele daňové kalkulačky (formuláře), aby si správnost všech výpočtů, výstupních dat daňové kalkulačky (formuláře), stejně jako správnost a úplnost všech údajů uvedených v daňové kalkulačce (formuláři) ověřil dle platných právních norem, případně pokynů příslušného správce daně. Upozorňujeme Vás, že neneseme žádnou odpovědnost za podané daňové přiznání a související přehledy pro sociální správu a zdravotní pojišťovny na základě výstupních dat naší kalkulačky (formuláře). Za toto podání je zodpovědný daňový poplatník, resp. jeho daňový poradce.

Pomohl Vám tento formulář?

Hodnocení formuláře: 1