Hlavní navigace

Souhrnné hlášení k DPH s možností exportu do XML 2017

Tento formulář je neoficiální, neboť MF ČR nevydalo oficiální papírový formulář. Od 1.1.2010 jsou poplatníci povinni podávat souhrnná hlášení elektronicky. MF ČR předjímá, že toto podání musí být provedeno buď přímo prostřednictvím aplikace EPO se zaručeným podpisem, nebo posláním datové zprávy vygenerované aplikací EPO přes datovou schránku. Platné právní předpisy však umožňují i podání souboru ve formátu pdf přes datovou schránku. K tomuto podání lze využít právě tento formulář.

Formulář lze plnohodnotně používat pouze v programech Microsoft Excel, pro Windows, verze 2007 a vyšší.

Daňové přiznání krok za krokem: dane.podnikatel.cz

Identifikované osoby (§ 6g zákona o DPH) – osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem DPH, je identifikovanou osobou ode dne přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, pokud se jedná o poskytnutí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi.

Jestliže takové osobě vznikne po 1. lednu 2013 povinnost přiznat DPH u přeshraničních plnění nebo povinnost vykázat poskytnutí přeshraničních služeb s místem plnění v jiném členském státě, nebude se muset registrovat jako „plnohodnotný plátce DPH“. Bude povinně podávat souhrnná hlášení, kde bude tuto DPH vykazovat a odvádět. Z tuzemských plnění nebude DPH odvádět a nebude mít nárok ani na odpočet daně.

Pomohl Vám tento formulář?

Hodnocení formuláře: 2