Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

Vzorové obchodní podmínky pro e-shop 2014

Jedná se o vzorový dokument. Jeho aplikaci na konkrétní internetový obchod v praxi doporučujeme vždy konzultovat s právním zástupcem znalým této právní problematiky a specifik daného obchodu (Zdroj: APEK).

Varianta zdarma

Formát souboru: doc, 158.5 kB
Stáhnout Vzorové obchodní podmínky pro e-shop 2014

Zákon však e-shopům obchodní podmínky přímo nedefinuje. V obchodních podmínkách musí být zveřejněny především tyto informace

  • obchodní firma nebo jména a příjmení a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby, u zahraniční osoby rovněž adresu podniku nebo organizační složky na území České republiky, byly-li zřízeny, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, včetně spisové značky, pokud je přidělena, a kontaktní údaje, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, případně adresu pro doručování elektronické pošty,
  • údaje o příslušném kontrolním orgánu, podléhá-li činnost dodavatele režimu povolování,
  • název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb,
  • cena zboží nebo služeb, z níž jednoznačně vyplývá, zda je uvedena včetně všech daní a poplatků, mají-li k ní být připočítávány,
  • náklady na dodání,
  • způsob platby, dodání nebo plnění,
  • poučení o právu na odstoupení
  • náklady na použití komunikačních prostředků na dálku,
  • doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Pomohl Vám tento formulář?

Hodnocení formuláře: 4