Daň z nemovitých věcí

Daňové přiznání k dani z nemovitosti se podává vždy po roce, ve kterém se v katastru nemovitostí změnil vlastník nemovitosti. Vypočítává se jako násobek výměry nemovitosti s příslušnými sazbami a koeficienty. Daň z nemovitosti je splatná každý rok do konce května, pokud její výše přesahuje 5000 korun, můžete si platbu rozdělit na dvě poloviny. První uhradíte do konce května, druhou do konce listopadu.
Vyberte druh nemovitosti
Zahrnuje se do daňového přiznání a vypočítává se tedy pouze v případě, že výměra zastavěné plochy přesahuje 16 m2.
V případě, že na pozemku žádnou nemovitou stavbu nemáte, zadejte 0.
Uveďte pouze podlaží s výměrou alespoň dvou třetin zastavěné plochy.
Údaj naleznete v Seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, stanovenými vyhláškou ministerstva zemědělství.

Variantu ručního zadání koeficientů musíte použít, pokud jsou pro vaši nemovitost stanoveny vyhláškou.
Obec může pro jednotlivé části obce vyhláškou zvýšit tento koeficient o jednu kategorii nebo snížit o 1-3 kategorie. V Praze může město koeficient 4,5 navýšit na 5,0 (což také udělalo).
Pokud obec, v jejímž katastru nemovitost leží, tento koeficient závaznou vyhláškou vyhlásila, pak vyplňte 1,5; pokud se tak nestalo vyplňte 1.
Pokud je nemovitost umístěna v národním parku nebo v I. zóně chráněné krajinné oblasti, pak vyplňte 2; pokud nikoli vyplňte 1.
Uveďte místní koeficient v hodnotě 2, 3, 4 nebo 5, pokud jej stanovila obec, v jejímž katastru je vaše nemovitost. Pokud příslušná obec místní koeficient nestanovila, zadejte hodnotu 1.
Tato obec neupravuje koeficient daně z nemovitosti. Platí zde tedy koeficient dle počtu obyvatel.

Kalkulačku připravil server Podnikatel.cz