Hlavní navigace

Daň z pronájmu nemovitostí

Dobrý den,
jsme nepracující důchodci a pronajímáme dva byty, které máme ve společném vlastnictví.
Roční zisk za tento pronájem po odečtení výdajů 30% paušálu je 93.271,- Kč.
Je možné si odečíst slevu na poplatníka ve výši 24.840,- Kč ?

Vypočítaná 15% daň z výše uvedené částky nám vyšla 13.980,- Kč, kdybychom od tohoto odečetli
výše zmiňovanou slevu, tak nám žádná daň na zaplacení nevychází. Je to tak správně ????

Děkuji, Šorfová

Hana
22. 1. 2019 15:09

Odpověď

Vážená paní Šorfová,

ano, i ve Vašem případě je možné oproti dani vypočtené jako 15 % z dílčího daňového základu (tj. 15 % z 93 271,- Kč) uplatnit tzv. základní slevu na poplatníka ve výši 24 840,- Kč. Tím skutečně dojde k tomu, že Vaše daň z příjmů fyzických osob bude nulová.

Nad rámec Vašeho dotazu si dovoluji upozornit na obecné ustanovení § 9 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se příjmy z nájmu plynoucí manželům ze společného jmění manželů zdaňují jen u jednoho z nich. Pokud tedy manželé mají příjmy z nájmu bytu ze společného jmění manželů, uvádí se celé buď do daňového přiznání manžela, nebo do daňového přiznání manželky. Tím i nepřímo potvrzuji Váš postup, že celkový “zisk” daníte pouze u jednoho z Vás. Podmínkou je však to, že byty jsou zahrnuty ve společném jmění manželů.

Přeji Vám hezký den.

S pozdravem

Ing. Jan Molín, Ph.D. (poradce pro daně)