Hlavní navigace

Prodej firmy s.r.o. do 5 let od vzniku

Dobrý den,
Můj dotaz na Vás. V roce 1999 jsem založila jako OSVČ firmu zdravotní péče. V roce 2014 v listopadu, jsem firmu převedla z OSVČ na s.r.o. s vkladem 15.000Kč. V roce 2018 v lednu jsem firmu s.r.o.- jako jediný vlastnik prodala tj.100% podíl. Ve firme jsem zustala pracovat ,jako ředitelka.

Firma byla odkoupena za 2.300 000Kč. Cena byla stanovena - za odkup smluvních vztahů tj.smluv se zdravotnimi pojišťovnami.
V kupní smlouvě není specifikován odkup za věci movité. Ve firme zustali služební auta, kancelářský nábytek, zdravotní pomůcky. Firma je v podnájmu.
Daň bude odváděná z celé kupní částky nebo zde mohu uplatnit výdaje- a jaké?
Beru to, že jsem do firmy investovala, nyní prodala a nelze si nic odečíst? tj.ponížit zakladu pro vypočet daňe?Do jaké dańové sazby spadnu?
Předem děkuji za odpověď.
S uctou. Věra

Věra
5. 2. 2019 21:54

Odpověď

Dobrý den,

z textu a názvu Vašeho dotazu rozumím, že jste prodala podíl na společnosti s ručením omezeným do 5 let od jeho nabytí, tedy nesplňujete tzv. časový test pro osvobození takto nabytého příjmu.

Příjem z převodu (prodeje) podílu na s.r.o., který není od daně osvobozen, se daní v rámci dílčího základu daně ostatní příjmy podle § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "ZDP"). Oproti tomuto příjmu lze jako výdaj uplatnit tzv. nabývací cenu podílu. Ta je definována v ustanovení § 24 odst. 7 ZDP, přičemž v zásadě záleží na tom, jak byla společnost s ručením omezeným založena, resp. jakou formu měl Váš vklad do společnosti, což z dotazu přesně není patrné.

Pokud se jednalo o peněžitý vklad, pak je nabývací cenou hodnota splaceného peněžitého vkladu. Pokud se jednalo o nepeněžitý vklad, pak lze do výdajů položky definované ustanovením § 24 odst. 7 písm. b) bod 1. ZDP.

Pokud za dobu provozování společnosti došlo k jejímu zhodnocení, které se poté odrazilo v ceně prodávaného podílu, není bohužel možné v rámci zdanění příjmu za převod podílu s tím související položky uplatnit.

Co se týče sazby daně, ta činí 15 %.

V každém případě Vám doporučuji, abyste se v této věci obrátila na daňového poradce, který Vám pomůže s vyplněním daňového přiznání a který Vám na základě znalosti konkrétních okolností poradí tak, aby Vámi uplatněný výdaj byl v mezích ZDP co nejvyšší.

Přeji Vám hezký den.

S pozdravem

Ing. Jan Molín, Ph.D. (poradce pro daně)