Hlavní navigace

Daňové zvýhodnění na děti

Mám dvě děti, jedno je narozené 2/1996 studuje prezenční formu VŠ,
druhé dítě je narozené 7/1992 a studuje prezenční formu doktorského studijního programu/v návaznosti na ukončení prezenčního studia s tit. ing./

Daňové zvýhodnění je celkem 26 523,- Kč dle FÚ.

Domníval jsem se, že se 26 let počítá včetně a ne jenom 7 měsíců, a že se u prezenční formy doktoranského programu pro tyto účely počítá věk 28 let včetně.
Má pravdu FÚ ?

Děkuji za odpověď.

Laďa
6. 2. 2019 14:58

Odpověď

Dobrý den,

jde-li o zdaňovací období 2018, finanční úřad má pravdu a částka daňového zvýhodnění ve výši 26 523 Kč je správná.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě, které studuje (přesná terminologie je, že dítě se soustavně připravuje na budoucí povolání), lze uplatnit při splnění zákonných podmínek na dítě maximálně do dovršení věku 26 let. U daňového zvýhodnění na dítě tedy bohužel neplatí, že jde-li o prezenční formu studia v doktorském studijním programu, zvyšuje se věková hranice na 28 let - tuto benevolenci lze použít pouze u slevy na dani na studium (sleva činí 4 020,- Kč ročně), kterou si může uplatnit Vaše dítě při výpočtu své daňové povinnosti.

Dále platí pravidlo, že daňové zvýhodnění lze obecně (až na výjimky) uplatnit ve výši 1/12 roční částky za měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro jeho uplatnění. Pro rok 2018 je tedy výpočet daňového zvýhodnění následující:

Daňové zvýhodnění na první dítě (narozené 2/1996, které studuje vysokou školu): 15 204 Kč.
Daňové zvýhodnění na druhé dítě (narozené 7/1992, které studuje prezenční formu doktorského studijního programu) - v červenci 2018 bylo tomuto dítěti 26 let, červenec je tak posledním měsícem, za který lze daňové zvýhodnění uplatnit. Výpočet tedy činí: 19 404 Kč / 12 x 7 = 11 319 Kč.

Dohromady tak daňové zvýhodnění činí 26 523 Kč.

Jen pro úplnost doplním, že výše uvedená pravidla vyplývají z ustanovení § 35c odst. 6 a odst. 10 a z ustanovení § 35ba odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Přeji Vám hezký den.

S pozdravem

Ing. Jan Molín, Ph.D. (poradce pro daně)