Hlavní navigace

Pracující důchodce OSVČ

Dobrý den,
prosím o radu v následující moj situaci.
Pracuji jako OSVČ a už druhým rokem jsem v režimu paušální daně.
Dne 27.9.2022 jsem dosáhla důchodového věku a požádala jsem o důchod. Chtěla bych dále pokračovat v podnikání a pracovat jako OSVČ.
Potřebovala bych poradit, jak je to s placením daní, sociálního a zdravotního pojištění v důchodu?
Předpokládám, že zůstanu v režimu paušální daně až do konce roku 2022. Od roku 2023 je pro mne zřejmě lepší vystoupit? Vím, že to musím oznámit finančnímu úřadu do 10.1. - je k tomu nějaký formulář?
Jak to bude dál se sociálním a zdravotním pojištěním? Musím jim také oznámit změnu, že jsem vystoupila z režimu paušální daně? Musím se u nich nějak ohlásit, že budu dál pracovat - zřejmě vykonávat vedlejší výdělečnou činnost a domluvit si placení příspěvků?
Jak je to s daní z příjmu? Předpokládám, že povedu daňovou evidenci tak, jak jsem to dělala doposud. Musím to nějak na finančím úřadě oznámit?

Předm mnohokrát děkuji

Ludmila Hornyaková

Ludmila
13. 11. 2022 18:02

Odpověď

Dobrý den,
někde se uvádí, že pro důchodce není možné využít režim paušální daně, protože provozují tzv. vedlejší činnost a paušální daň je určena pouze podnikatelům na hlavní činnost. Z vymezení zákona však jasně vyplývá, že paušální daň mohou uplatňovat, jestliže se do režimu řádně přihlásily, OSVČ podnikající i na činnosti vedlejší, jestliže:
• mají příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání nebo brigády), které jsou zdaňovány srážkou podle zvláštní sazby daně,
• pobírají starobní důchod,
• pobírají invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně,
• jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené,
• podnikají při studiu
• apod.

Pro důchodce je však výhodnější ukončit uplatňování paušální daně, protože počátkem pobírání důchodu je vaše výdělečná činnost považována za vedlejší a platí pro ní limit pro neplacení sociálního zabezpečení. V roce 2022 odvedete celkově na paušální dani 71 928 Kč. Proto doporučuji spočítat si, co bude pro vás od roku 2023 výhodnější

Co tedy musíte udělat ?
Z paušálního režimu můžete vystoupit dobrovolně, pak použijete formulář „Oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu“, který je na webu Finanční správy. V tomto tiskopisu vyplňujete pouze to, ke konci kterého zdaňovacího období vystupujete. Ve vašem případě ke konci zdaňovacího období 2022 a žádné důvody neuvádíte. Použití tohoto formuláře není povinné. Jinak se podává „Oznámení o ukončení paušálního režimu“, který podávají poplatníci, jež přestali splňovat některou ze zákonných podmínek pro uplatnění paušální daně .
Vystoupení z paušálního režimu oznámí finančním úřad příslušným orgánům ve vztahu k sociálnímu pojištění a veřejnému zdravotnímu pojištění.

Dále budete normálně pokračovat v podnikání jako QSVČ na vedlejší činnost. Během podnikání na vedlejší činnost máte povinnost odvádět daně a každoročně podat daňové přiznání. Podobně jako u hlavní činnosti daníte pouze rozdíl mezi příjmy a výdaji, a to sazbou 15 %. Máte na výběr, jestli se pro výpočet daňového základu rozhodnete uplatnit své skutečné výdaje, nebo zvolíte výdajový paušál.

Jako důchodce můžete uplatnit následující slevy :
• základní daňová sleva na poplatníka,
• sleva na manželku/manžela,
• daňové zvýhodnění na dítě,
• sleva na invaliditu i ZTP/P
• a další daňové odpočty.
Kromě slev můžete uplatnit i různé odpočty – třeba na dary.

Na rozdíl od živnosti na hlavní činnost nemusíte platit povinné minimální zálohy (s výjimkou vysokých příjmů) a odvody zaplatíte až na základě dosažených výdělků. Při nízkých příjmech vám navíc zcela odpadá povinnost odvádět z příjmů ze SVČ sociální pojištění.

Sociální pojištění
Důležitá je roční výše zisku ne příjmu. Jestliže má OSVČ podnikající na vedlejší výdělečné činnosti výdělek do limitu, nemusí za zdaňovací období odvést žádné sociální pojištění. Rozhodná částka (limit) je ve výši 2,4násobku průměrné mzdy (pro rok 2022 tedy 36 119 Kč × 1,0773 × 2,4).
Pro rok 2022 pak platí hranice pro neplacení sociálního pojištění 93 387 Kč. Pro rok 2023 bude limit stanoven na 96 777 Kč.
• Sociální pojištění je pro Vás povinné, jestliže tento limit přesáhnete.
• V prvním roce podnikání nehradíte zálohy – pojištění doplatíte ČSSZ jednorázově.
• V dalších letech při vyšších příjmech odvádíte měsíční zálohy v minimální výši 1 137 Kč. Rozdíl se pak srovná na základě podaných přehledů (pojištění buď doplatíte, nebo Vám ČSSZ vrátí přeplatek).
• K účasti na sociálním pojištění se můžete přihlásit také dobrovolně.

Zdravotní pojištění
Pokud podnikáte při studiu, mateřské dovolené nebo v penzi, v prvním roce podnikání zálohy neplatíte. Své pojišťovně na začátku dalšího roku podáte přehled o příjmech a výdajích a částku pojištění uhradíte jednorázově. Na základě přehledu vám pojišťovna vyměří výši záloh pro další rok. Jejich výše se odvíjí od skutečně dosaženého příjmu a netýká se vás stanovená výše minimálních odvodů, které platí pro hlavní výdělečnou činnost.

Přepočítání důchodu
A nezapomeňte, že pracující starobní důchodci mají po odpracování alespoň 360 kalendářních dní nárok na přepočítání důchodu. Pobíraný starobní důchod se na základě vlastní podané žádosti zvyšuje o 0,4 % výpočtového základu. Rozhodující je získání doby pojištění prací nebo podnikáním v rozsahu 360 kalendářních dní.
Přeji vám hlavně hodně zdraví, abyste mohla ještě dlouho podnikat Blanka Jindrová

Ing. Blanka Jindrová (daňový a účetní poradce a auditor)
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).