Hlavní navigace

Daňová povinnost

Dobrý den,
jsem malá podnikatelka, právnická forma s.r.o., plátce DPH, poskytující IT služby – software, tady v ČR. Ráda bych své produkty (software) nabízela a prodávala v rámci EU. Dotaz zní, kde budu platit daň z příjmu, DPH ? pokud:
- vlastním server, který je umístěn v ČR, ale samotný software bude prodán do země v EU, ale stále poběží na českém serveru ? Daňová povinnost stále bude v ČR ?
- nebo možnost, že software bude na serveru, který bude dodán (ale stále držen v mém vlastnictví)do země v EU. Místo plnění tak bude v zemi v rámci EU? Daňová povinnost stále bude v ČR či kde ?

Děkuji moc za odpověď. Martina Nikolskaja

Martina
26. 1. 2023 12:55

Odpověď

Dobrý den,

1/ Placení daně z příjmů
Daň z příjmů budete platit jenom v ČR. Podle § 2 odst. 2 ZDP jste daňovým rezidentem České republiky, protože máte na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržujete. Daňoví rezidenti České republiky mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

2/ Daň z přidané hodnoty
Dále se můžete zaregistrovat k dani z přidané hodnoty dobrovolně nebo vám možná tato povinnost vznikne v průběhu podnikání. Podle toho jak jste stručně napsala, čím se budete zabývat, bude se jednat o elektronicky poskytované služby v rámci EU. Pak záleží na tom, zda je budete poskytovat plátcům nebo neplátcům.

Příklady elektronicky poskytovaných služeb dle Nařízení Rady EU č. 282/2011
poskytování digitalizovaných produktů obecně, včetně programového vybavení a jeho změn nebo aktualizací

– služby poskytování nebo podpory obchodní nebo osobní prezentace na elektronické síti, jako je například internetová stránka
– služby automaticky generované z počítače přes internet nebo elektronickou síť v reakci na zadání konkrétních dat příjemcem
atd.

Místem plnění při poskytnutí služby osobě nepovinné k dani je místo příjemce služby. Poskytnutí této služby osobě povinné k dani se při stanovení místa plnění řídí základním pravidlem uvedeným v § 9 odst. 1 ZDPH.
Pravidlo stanovení místa plnění dle místa příjemce služby se nepoužije na poskytnutí služby osobou, která má sídlo v jednom členském státě a nemá provozovnu v ostatních členských státech, nebo má sídlo mimo území Evropské unie a provozovnu má pouze v jednom členském státě, pokud místo příjemce služby je v členském státě odlišném od členského státu, ve kterém má osoba poskytující službu sídlo nebo provozovnu, a celková hodnota těchto služeb bez daně nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 10 000 EUR nebo ekvivalent této částky v národní měně při použití směnného kurzu zveřejněného Evropskou centrální bankou. Na poskytnutí služby, kterým byla překročena výše uvedená hodnota, se použije pravidlo místa plnění dle místa příjemce služby.

V případě, že celková hodnota daných služeb (bez daně) poskytnutých osobám nepovinným k dani nepřekročila v příslušném ani bezprostředně předcházejícím kalendářním roce 10 000 EUR nebo 256 530 Kč, místo plnění se nenachází ve státě příjemců služby, ale zůstává dle § 9 odst. 2 ZDPH ve státě poskytovatele. Na poskytnutí služby, kterým byla překročena výše uvedená hodnota, se použije pravidlo místa plnění dle místa příjemce služby.

Osoba poskytující službu do výše uvedené hodnoty se může rozhodnout, že se místo plnění určí podle místa příjemce služby. V takovém případě je povinna tak postupovat do konce kalendářního roku bezprostředně následujícího po kalendářním roce, ve kterém se takto rozhodla.
Pokud se místo plnění předmětných služeb poskytnutých osobám nepovinným k dani nachází v jiném členském státě, může tuzemský poskytovatel služeb své daňové povinnosti v těchto státech splnit tak, že se v těchto státech zaregistruje k dani z přidané hodnoty, anebo může provést registraci k režimu jednoho správního místa v tuzemsku (tzv. Mini One Stop Shop) a odvést daň v tuzemsku s tím, že tuzemská finanční správa zajistí předání vybrané daně do jednotlivých členských států.

Přeji hodně úspěchů v podnikání Blanka Jindrová

Ing. Blanka Jindrová (daňový a účetní poradce a auditor)
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).