Hlavní navigace

obrat pro zrušení povinnosti k DPH

Jsem plátce DPH, ubytovací služby, platby pouze na účet. Pro zrušení povinnosti k DPH je nutno mít 12-ti měsíční obrat menší než 1 mil.Kč. Tímto obratem se rozumí vyfakturované platby nebo platby přijaté na účet?
Do tohoto obratu se počítají částky včetně DPH nebo bez DPH?
Do tohoto obratu se počítají nebo nepočítají rekreační a ubytovací poplatky?
Do tohoto obratu se počítají částky za již uskutečněné pobyty nebo i přijaté zálohy za pobyty budoucí?

3. 12. 2019 16:50

Odpověď

Dobrý den,

Na základě ustanovení § 106 § 106b zákona o dani z přidané hodnoty lze zrušit registraci k plátci DPH.
Plátcem musíte být 1 rok – tedy 1 rok musí uplynout ode dne, kdy jste se stali plátci a zároveň jste nedosáhli za posledních 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích měsíců obratu většího než 1 000 000 Kč.
Obratem se dle ustanovení § 4a zmiňovaného zákona rozumí souhrn úplat bez daně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění. Z tohoto odstavce vyplývá, že se jedná o částky, které tzv. vyfakturujete a bez ohledu na fakt, zda Vám byly či nebyly klientem uhrazeny, se jedná o částky započítávající se do výše obratu.
Do obratu se počítají částky bez daně.
Vše, co je předmětem zdanitelného plnění budete do obratu počítat, tedy vše, co dle zákona o dani z přidané hodnoty spadá pod režim této daně.
Jedná se tedy o úplaty za Vaše zdanitelné plnění, rovněž o úplaty za osvobozené plnění s nárokem na odpočet DPH.
Co se týče záloh, tak úplata za zálohy spadá do obratu až v okamžiku, kdy byla služba vztahující se k této záloze skutečně poskytnuta, tedy odpověď na dotaz k zálohám zní, ano zálohy se rovněž do výše obratu započítávají. Př. v lednu vystavíte zálohovou fakturu, ale na služby, které budou skutečně poskytnuty v únoru, výše zálohy se do obratu započte tedy v únoru.
Ohledně rekreačních a ubytovacích poplatků je nutné zmínit, že rekreační poplatek neboli poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt spadá do kategorie místních poplatků, které jsou vybírané územními samosprávnými celky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (dále jen „zákon o místních poplatcích“). Podle ustanovení § 15 zákona o místních poplatcích jde jednoznačně o výkon přenesené působnosti obce, přičemž stanovení těchto poplatků patří podle § 14 tohoto zákona stanovení do samostatné působnosti obce, která je zavádí obecně závaznou vyhláškou.
Na základě ustanovení § 5 zákona o DPH se obce při výkonu veřejné správy nepovažují za osobu povinnou k dani. Pokud tedy jako ubytovací zařízení zajišťujete pro obec jejím jménem a na její účet vybírání uvedeného rekreačního poplatku, nebude se jednat o plnění, které by pro Vás bylo předmětem daně. Rekreační poplatky nespadají do výše obratu.

Hezký den

Ing. Tereza Tirolová (daňový a účetní poradce)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).