Hlavní navigace

krátkodobý pronájem nebo ubytovací služby

Občanský zákoník v § 2235/2 připouští pronájem k domu nebo bytu k rekreaci nebo k jinému zjevně krátkodobému účelu. Generální finanční ředitelství se ve svém metodickém pokynu snaží "natlačit" všechny krátkodobé pronájmy k rekreaci z § 9 z. DPFO do § 7 z. DPFO, s tím že kritériem je právě účel rekreace a krátkodobý pobyt a dále např. prezentace na internetu, výměna lůžkovin, stanovení ceny na den nebo týden, opakovanost pronájmu, atd. Je možné za těchto okolností zdaňovat opakovaný krátkodobý pronájem domu k rekreačním účelům jako pronájem ( v souladu se zněním Občanského zákoníku ) dle § 9 nebo je nutné přistoupit na filosofii GFŘ a zdaňovat dle § 7 ZDPFO jako ubytovací služby? Je možné smlouvu o pronájmu domu k rekreačnímu účelu za těchto okolností nazývat nájemní smlouvou a používat ve smlouvě výrazy s tím spojené - pronajímatel , nájemce nájemné ,atd. ?

Pavel
9. 12. 2019 11:44

Odpověď

Dobrý den,

Jestliže činnost subjektů poskytujících pravidelné či opakované ubytování prostřednictvím internetových platforem naplňuje veškeré znaky podnikání, tj. samostatný výkon výdělečné činnosti na vlastní účet a odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, pak příjmy z této činnosti podléhají dani z příjmů fyzických osob jako příjmy ze samostatné činnosti.
Poskytovatel ubytovacích služeb, který vlastní živnostenské oprávnění, může uplatnit výdajový paušál ve výši 60 %. V případě, že poskytovatel služby příslušné živnostenské oprávnění nevlastní, může uplatnit výdaje procentem z příjmů ve výši 40 %. Po skončení zdaňovacího období, tj. kalendářního roku, má poplatník povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
Pro posouzení předmětné skutečnosti je třeba vyjít zejména z občanského zákoníku, živnostenského zákona a klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).
Ze skutečností vyplývajících z uvedených předpisů lze dovodit charakteristické znaky odlišující ubytovací služby dle živnostenského zákona, z nichž příjmy podléhají zdanění dle § 7 ZDP (zákon o dani z příjmu) jako příjmy ze samostatné činnosti, od nájmu (pronájmu) nemovité věci, bytu (jejich částí), ze kterého se příjmy zdaňují jako příjmy z nájmu dle § 9 ZDP.
Zásadním je charakter a časový úsek poskytovaného „ubytování“, tzn., zda je toto poskytováno relativně dlouhodobě za účelem zajištění bytové potřeby nájemce (jeho domácnosti), nebo je poskytováno přechodně příp. krátkodobě, tj. za účelem rekreace, ubytování studentů, sezonních pracovníků apod.
Dále je třeba hodnotit poskytování služeb ve spojení s ubytováním, tzn., zda jsou poskytovatelem zajišťovány pouze nezbytné služby (dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu) nebo i další služby jako je např. stravování, úklid prostor užívaných nájemcem, poskytování lůžkovin, výměna ložního prádla nebo toaletních potřeb apod. Rovněž, co se týká provádění běžné údržby, případně drobných oprav v užívaném prostoru, lze shledat rozdíl mezi nájmem a ubytovací službou.
Zda se jedná o ubytovací služby nebo nájem, lze usuzovat např. také z formulace nabídky a stanovené ceny a o charakteru poskytovaného ubytování může vypovídat i způsob jeho nabídky, např. na internetu, v tisku, případně na billboardech či jiných informačních tabulích odkazujících na předmět ubytovacích služeb.
Z výše uvedeného vyplývá, že Vámi poskytované služby splňují znaky ubytování, nikoliv nájmu, tedy klasifikace Vašich služeb jako nájmu, by mohla být chápána jako obcházení zákona. Navíc skutečnost, zda své příjmy podřadíte pod samostatnou činnost, či pod příjem z pronájmu, má velkou roli na povinnost k elektronické evidenci tržeb.
Přikláním se k variantě Váš příjem zdanit dle § 7 ZDP.

Hezký den

Ing. Tereza Tirolová (daňový a účetní poradce)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).