Hlavní navigace

Účtování dotaze z MZE PRV - mladý začínající zemědělec - pořízení traktoru

Přeji dobrý den,

mám dotaz ohledně zaúčtování (danění) dotace z Programu rozvoje venkova (PRV).
V roce 2018 jsem obdržel na BÚ (bankovní účet) zálohu (1. splátku dotace) na nákup traktoru, v roce 2018 jsem traktor koupil. V roce 2019 jsem na BÚ obdržel "doplatek" (2. splátka dotace). Jakým způsobem se tento "doplatek" z roku 2019 projeví v účetnictví a následně v daňovém přiznání za rok 2019?
Daním % (výdajový paušál).
Jde mi o to, jestli je to příjem (který se daní) nebo tento "doplatek" sníží hodnotu hmotného majetku (traktoru).

Ještě upřesňuji můj dotaz. Zálohu jsem dostal v roce 2017. Jinak vše platí.

Děkuji za odpověď.

Petr
22. 1. 2020 21:50

Odpověď

Dobrý den,
řada dotací je osvobozena od daně. S nezdaňováním dotací je ovšem na druhé straně spojena související daňová nepříjemnost, kterou firmy rády přehlížejí, a to, že podle § 25 odst. 1 písm. i) ZDP nejsou daňově účinné výdaje (náklady) vynaložené na příjmy od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně.
Obdobně tuto záležitost řeší i § 23 odst. 5 ZDP: „Náklady (výdaje) související s druhem činnosti nebo jednotlivou činností v rámci téhož druhu činnosti, z níž dosažené příjmy nejsou předmětem daně nebo jsou předmětem daně, ale jsou od daně osvobozeny, nelze přičítat k nákladům (výdajům) souvisejícím s druhem činnosti nebo jednotlivou činností v rámci téhož druhu činnosti, z níž dosažené příjmy jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozeny.“
Ve Vašem případě v rámci fyzických osob jsou podle § 4 odst. 1 písm. h) a t) ZDP od daně z příjmů osvobozeny:
Dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obcí, krajů, státních fondů, Národního fondu, regionální rady regionu soudržnosti (podle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje), podpory z Vinařského fondu, z přidělených grantů nebo příspěvek ze státního rozpočtu poskytnutý podle § 7 odst. 1 písm. o) zákona zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a nebo dotace, granty a příspěvky z prostředků Evropských společenství:
na pořízení hmotného majetku,
na jeho technické zhodnocení nebo
na odstranění následků živelní pohromy.
Osvobozeny od daně jsou tedy zejména tzv. investiční dotace na pořízení hmotného majetku, který definuje § 26 odst. 2 ZDP, včetně jeho technických zhodnocení ve smyslu § 33 ZDP. Zákon je zde důsledný a o tuto dotaci současně snižuje vstupní cenu dotovaného hmotného majetku, tedy částku, z níž jsou počítány jeho odpisy.
Váš příjem z dotace v podobě 2. doplatku bude v rámci Vaší evidence osvobozeným příjmem neuváděným v daňovém přiznání, který však na druhé straně sníží daňovou vstupní cenu majetku pro odepisování.
Vy uvádíte, že uplatňujete paušální výdaje. Pak tedy dodejme, že uplatní-li poplatník paušální výdaje, pak žádné jiné výdaje než odpovídající výdajový paušál nemůže nárokovat.
Možnost využít paušální výdaje procentem z příjmů není nijak omezena tím, že obdržíte zčásti také příjmy z dotace osvobozené od daně.
Z těchto příjmů osvobozených od daně ( příjmy z dotace viz výše) přitom samozřejmě nebude počítat paušální výdaje a v souladu s § 38g odst. 3 ZDP je nebude ani uvádět do přiznání k dani z příjmů.
Shrnuto jedná se o příjem osvobozený, který nezahrnujete do daňového přiznání a sníží Vám hodnotu majetku.

Hezký den

Ing. Tereza Tirolová (daňový a účetní poradce)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).