Hlavní navigace

Faktura za propagační služby (zvýšení základu daně DPH)

Dobrý den, jsme obchodní společnost zabývající se prodejem sezonního zboží do sítě supermarketů. Neprodané zboží nám odběratel vrací zpět.
Dle smluvních podmínek nám odběratele fakturuje za propagační služby dle dosaženého obratu v daném měsící.
V 1/2020 nám odběratel vracel neprodané zboží, vykázaný mínusový obrat.
Odběratel vystavil na naši společnost mínusovou Fakturu - Daňový doklad
(jedná se o snížení přijatých zdanitelných plnění)
Na faktuře uvádí :
propagační služby z obratu dosaženého v období 1/2020
DUZP : 31.1.2020
Datum vystavení : 6.3.2020
Fakturu jsem obdržela : 10.3.2020
Jsme měsíční plátci DPH. Prosím o Vaše stanovisko, do jakého období DPH
bych měla doklad zahrnout.
Myslím, že odběratel má daňový doklad chybně vystavený (i když se jedná o velký obchodní řetězec).
Předem děkuji za odpověď
S pozdravem
Petáková Renáta

11. 3. 2020 15:43

Odpověď

Dobrý den,

Vzhledem k fakturačnímu textu, který Váš obchodní partner uvádí v daném daňovém dokladu:
Propagační služby z obratu dosaženého v 01/2020, jsem toho názoru, že postupuje správně, a to dle ustanovení § 21 zákona o dani z přidané hodnoty.
Odstavec 3 zmiňovaného paragrafu říká, že v případě poskytnutí služby je datum uskutečnění zdanitelného plnění ke dni poskytnutí služby, či ke dni vystavení daňového dokladu, a to tím dnem, který nastane dříve.

Vzhledem k tom, kdy popisujete, že se jedná o služby týkající se obratu dosaženého v lednu 2020, pak je správně poskytnuta propagační služba v lednu 2020, v tom zdaňovacím období, kdy byl daný obrat dosažen, a jelikož bylo dosaženo mínusového obratu, pak je považováno, že byla služba poskytnuta i k takto mínusovému obratu.
A jelikož faktura byla vystavena v pozdějším zdaňovacím období než je měsíc poskytnutí služby, pak Vám partner správně fakturuje s DUZP v 01/2020.

Stejně tak v případě ustanovení § 42 zmiňovaného zákona, který mluví o opravě základu daně, v případech jako jsou například reklamace, skonta, bonusy.
Pak Vy jako odběratel jste povinni provést opravu základu daně v tom zdaňovacím období, kdy jste se o opravě základu daně dozvěděli, tedy pokud jste již v 01/2020 mohli vědět a znát, že bude provedena oprava na základě propočtů odsouhlasených s partnerem, pak oprava měla být na základě této komunikace (či smluvních podmínek) provedena v 01/2020 a následně doložena obdrženým opravným daňovým dokladem. Tento postup odběratele je zakotven v ustanovení § 74 odst. 1 zmiňovaného zákona. Odběratel provádí opravu základu daně v tom zdaňovacím období, kdy se o okolnostech rozhodných pro vznik povinnosti provést opravu dozvěděl. Tedy, pokud mezi Vámi nějaká korespondence existovala a věděli jste, že Vám bude za 01/2020 finance vracet, pak se ve Vašem případě se mělo jednat o 01/2020.

V případě, že v lednu 01/2020, resp. v únoru při zpracování lednového DPH jste jako odběratel nemohli vědět, zda dojde k plusové, či mínusové fakturaci, pak budete ten opravný daňový doklad promítat do DPH za 03/2020, kdy jste doklad obdržela.

Děkuji

Hezký den

Ing. Tereza Tirolová (daňový a účetní poradce)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).