Hlavní navigace

nárok na dovolenou při změně úvazku

Prosím o kontrolu výpočtu nároku na dovolenou.
Nárok ve firmě je 5 týdnů, týdenní úvazek 38hod (7,6/denně).
Zaměstnankyně od 1.1. 2017 do 31.10.2017 pracovala v režimu 22,8 hod týdně, 3 dny v týdnu (7,6 x3). Smlouvu má na dobu neurčitou.
Od 1.11. do 31.12. 2017 pracovala 4 dny v týdnu se stejným denním úvazkem 7.6 hod.
V době do 31.10.2017 vyčerpala 15 dnů dovolené.
Výpočet:
3*5 = 15/12 x 10 měsíců = 12,5 dne
4x5 = 20/12 x 2 měsíce = 3.33 dne
Celkem r. 2017 15,8 dne zaokrouhleno na 16 dnů.
převedeno z roku 2016 2 dny celkem nárok tedy 18 dnů dovolené. Celkem za r. 2017 vyčerpala 17 dnů a jeden den převeden do r. 2018.
Nárok na dovolenou na rok 2018 - výpočet 25/5 x 4 = 20 dnů
+ 1 den z r. 2017. Celkem 21 dnů dovolené.
Je to prosím správně?
Děkuji za brzkou odpověď.

Jarka
10. 12. 2018 10:44

Odpověď

Dobrý den.

jedná se o rovnoměrně rozvrženou pracovní dobu rozvrženou na tři (čtyři) dny v týdnu. V ustanovení § 213 zákoníku práce se píše, že "dochází-li u zaměstnance v průběhu kalendářního roku ke změně rozvržení pracovní doby, přísluší mu za tento rok dovolená v poměru, který odpovídá délce příslušného rozvržení pracovní doby."

Vámi popisovaný způsob výpočtu dovolené je v pořádku (viz. např. měsíčník Mzdová účetní 9/2016). V odborné literatuře se můžete setkat i s jiným způsobem, který však v tomto případě vede k rozdílnému výsledku v roce 2017 (viz. např. Abeceda mzdové účetní). Ovšem díky nečerpané dovolené z roku 2016 je konečný výsledek stejný.

Rok 2017

Od ledna do října - dovolená 5 týdnů, zaměstnanec pracuje tři dny v týdnu, tj. nárok 15 dnů (5x3).
Od listopadu do prosince - dovolená 5 týdnů, zaměstnanec pracuje čtyři dny v týdnu, tj. nárok 20 dnů (5x4).

K prvnímu listopadu se v tomto případě přepočítává již čerpaná dovolená podle nových podmínek. Vyčerpáno 15 dnů.
Koeficient nárůstu nároku na ŘD: 4/3 (eventuálně 30,4/22,8 nebo 20/15) = 1,33. Přepočet již čerpané dovolené 15 x 1,33 = 19,95.
Zde by měl zaměstnanec v okamžiku přechodu na nové rozložení pracovní doby dovolenou za rok 2017 vyčerpanou. Ovšem jsou tu dva dny z roku 2016. Přepočet 2x1,33 = 2,66. Celkový nárok k 1. listopadu 23 dnů - čerpaných přepočtených 20 dnů, tj. zbývají 3 dny k čerpání. Výsledek je tedy stejný.

Vámi použitý postup výpočtu bych neměnila. Je vhodné dodržet v kalendářním roce stejný způsob výpočtu i pro další případy změny rozvržení pracovní doby u zaměstnavatele.

V roce 2018 samozřejmě náleží 20 dnů dovolené (nárok 5 týdnů, zaměstnanec pracuje 4 dny v týdnu, tj. 5x4).

S přáním příjemného dne

PhDr. Dagmar Kučerová (poradkyně pro mzdové účetnictví)