Hlavní navigace

Soubeh zahranicniho a tuzemskeho stravneho

Dobry den, jakou nahradu dostane zamestnanec pri pobytu 5,5h v tuzemsku a 18,5h v Nemecku. Dle nize uvedene citace zakona by melo dostat 78,-Kc + 1/3 z 45,-EUR

zakony.centrum­.cz/zakonik-prace/cast-7-hlava-2-dil-3-paragraf-170
"a ve výši jedné třetiny této sazby zahraničního stravného, trvá-li doba strávená mimo území České republiky 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území České republiky právo na stravné podle § 163 nebo § 176."

Jan
11. 12. 2018 11:17

Odpověď

Dobrý den,

citujete správně. Jde o § 170 zákoníku práce. "Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši základní sazby podle odstavce 2, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin. Trvá-li tato doba déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci zahraniční stravné ve výši dvou třetin této sazby zahraničního stravného, a ve výši jedné třetiny této sazby zahraničního stravného, trvá-li doba strávená mimo území České republiky 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území České republiky právo na stravné podle § 163 nebo § 176. Trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje."

Srozumitelněji uspořádáno je to takto: Za dobu strávenou MIMO ÚZEMÍ České republiky se poskytuje zahraniční stravné:

- ve výši základní sazby, jestliže cesta trvá déle než 18 hodin,
- ve 2/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin,
- v 1/3 výši, jestliže pracovní cesta trvá 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné.

Na území Německa strávil váš zaměstnanec 18,5 hodin, tj. nárok na stravné ve výši základní sazby pro Německo - 45 EUR. Jedná se o první ze tří výše uvedených odrážek (pro nárok na zahraniční stravné zde není důležité, zda vznikl nebo nevznikl na území ČR nárok na tuzemské stravné). Nárok na tuzemské stravné rovněž vzniká - pracovní cesta na území ČR 5,5 hod, tj. minimálně 78 Kč (v roce 2018).

Obdobně by tomu bylo u druhé odrážky, avšak stravné pouze ve 2/3 výši (nezáleží, zda vznikl nárok na tuzemské stravné).

Záměrně jsem jednotlivé věty rozdělila do tří odrážek. Až u třetí věty (třetí odrážky) je třeba zkoumat, zda vznikl nárok na tuzemské stravné (pokud ano, musí být zaměstnanec mimo území ČR déle než 5 hodin, aby měl nárok mimo tuzemské stravné rovněž na 1/3 sazby zahraničního stravného). Jestliže nárok na tuzemské stravné nevznikne a pracovní cesta trvá alespoň 1 hodinu (maximálně 12 hodin) bude mít nárok na 1/3 zahraničního stravného.

S přáním příjemného dne

PhDr. Dagmar Kučerová (poradkyně pro mzdové účetnictví)