Hlavní navigace

Ukončení výplaty výživného

Dobrý den,
Provádím rozvedenému zaměstnanci na základě rozhodnutí usnesení soudu srážky na výživném ve prospěch zletilého studujícího dítěte. Z pozice mzdové účetní mě zajímá:
1) zda mám po dítěti v následujících letech, kdy budu zaměstnanci výživné srážet a odvádět, požadovat potvrzení o studiu
event. jiné potvrzení a doklady?
2) kdy a na základě čeho se zastavuje srážení a výplata výživného?

Předem děkuji za odpověď.

Iveta
15. 1. 2019 13:46

Odpověď

Dobrý den,

vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti není dle občanského zákoníku limitována dosažením zletilosti ani dovršením věku 26 let. Trvání vyživovací povinnosti je však limitováno zásadně stavem odkázanosti zletilého dítěte na výživu ze strany svých rodičů. Trvá tak dlouho, dokud není zletilé dítě schopno se samostatně živit (například v důsledku studia na střední či vysoké škole). Z toho důvodu je obvyklé dokládat nárok na uplatnění vyživované osoby při prováděním exekučních srážek rodným listem či jiným průkazem totožnosti dítěte a potvrzením o studiu, kdy je třeba posoudit, zda jde o dítě, které není schopno se samostatně živit.

Jestliže se dítě, pro něž je placeno výživné (dosud není schopno se samostatně živit), stane zletilým, mělo by výživné být poukazováno přímo k rukám dítěte a nikoliv již k rukám druhého rodiče. Druhý rodič totiž okamžikem zletilosti dítěte přestává být jeho zákonným zástupcem a není důvod, aby peníze byly předávány do jeho rukou. Vyživovací povinnost zaniká ze zákona v okamžiku, kdy je dítě schopno se samo živit (např. dostuduje a nastoupí do zaměstnání).

Z dotazu však plyne, že je výživné sráženo usnesením, jímž soud nařizuje výkon rozhodnutí. Zde soud přikazuje plátci provádění exekučních srážek a jedině soud může toto rozhodnutí zastavit nebo zrušit. Navíc zde při výpočtu nezohledňujete dítě jako vyživovanou osobu (neuplatňuje se nezabavitelná částka). Dle nařízení vlády č. 595/2006 Sb., se jedna čtvrtina nezabavitelné částky nezapočítává na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá.

Nařízený výkon rozhodnutí na dlužné výživné končí uhrazením dluhu, výkon rozhodnutí na běžné výživné může zastavit pouze soud. Povinný musí v řízení prokázat, že splňuje předpoklady nutné pro zastavení exekuce (§ 290 občanského soudního řádu). Například prokáže, že již bude vzhledem ke svému chování i poměru k práci výživné plnit dále dobrovolně. Návrh na zrušení exekuce v okamžiku, kdy je dítě schopno se samostatně živit, podává opět povinný. Soud posoudí, zda jsou splněny podmínky pro zrušení vyživovací povinnosti.

Příjemný den přeje

PhDr. Dagmar Kučerová (poradkyně pro mzdové účetnictví)