Hlavní navigace

roční zúčtování 2018

Dobrý den, mám otázku ohledně zpoplatnění ročního zúčtování u zaměstnavatele za rok 2018.
Dnes jsem se setkala s tím, že zaměstnavatel chce zpoplatnit roční zúčtování za rok 2018, o které si mohu požádat podle § 38g zákona o daních z příjmů.
Ještě jsem si četla i § 6 citující, co je závislá činnost, ale ráda bych argumentovala právním nárokem na toto zúčtování aniž bych ho musela platit.
Děkuji za odpověď a přeji hezký den

L.Š.

Libuše
18. 1. 2019 8:40

Odpověď

Dobrý den,

v souladu s ustanovením § 38ch zákona o daních z příjmů - Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění

(1) Poplatník, který ve zdaňovacím období pobíral mzdu pouze od jednoho nebo od více plátců daně postupně včetně mezd zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkovi těmito plátci dodatečně v době, kdy poplatník pro ně již nevykonával činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti, a učinil u těchto plátců prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 a 5, může požádat o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění posledního z uvedených plátců daně, a to nejpozději do 15. února po uplynutí zdaňovacího období. Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění neprovede plátce u poplatníka, který podá nebo je povinen podat přiznání k dani.

(2) Dojde-li k zániku plátce daně bez právního nástupce, může poplatník požádat o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění místně příslušného správce daně nejpozději do 15. února po uplynutí zdaňovacího období.

(3) Plátce daně provede roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění jen na základě dokladů za uplynulé zdaňovací období od všech předchozích plátců daně o zúčtované nebo vyplacené mzdě, sražených zálohách na daň z těchto příjmů, poskytnuté měsíční slevě na dani podle § 35ba a 35c a vyplacených měsíčních daňových bonusech. Plátce daně roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění neprovede, pokud poplatník tyto doklady nepředloží plátci daně do 15. února po uplynutí zdaňovacího období.

(4) Výpočet daně a roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění provede plátce daně nejpozději do 31. března po uplynutí zdaňovacího období z úhrnu mezd zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkovi všemi plátci postupně, a to včetně mezd zúčtovaných nebo vyplacených poplatníkovi těmito plátci dodatečně v době, kdy poplatník pro ně již nevykonával činnost, ze které plyne příjem ze závislé činnosti. U poplatníka, který uplatňuje daňové zvýhodnění, provede plátce daně výpočet daně a roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za podmínek stanovených v § 35d odst. 6 až 9.......

Rovněž v ustanovení § 38k zákona o daních z příjmů se píše, že plátce daně, u kterého poplatník učinil prohlášení podle odstavce 4, provede výpočet daně, roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění a současně přihlédne k nezdanitelným částkám ze základu daně podle § 15 a ke slevě na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) a g) za bezprostředně uplynulé zdaňovací období, učiní-li poplatník prokazatelně do 15. února za toto období prohlášení o tom,

a) že není povinen podat daňové přiznání, .......

Jestliže tedy zaměstnanec nemá povinnost podat daňové přiznání, požádá zaměstnavatele o roční zúčtování záloh do 15. února a předloží potřebné doklady a potvrzení, je povinností zaměstnavatele (plátce) roční zúčtování provést.

Zpoplatnění ročního zúčtování daňových záloh zaměstnavatelem nepřipadá v úvahu, jde o povinnost plátce danou zákonem o daních z příjmů. Pokud bude zaměstnavatel na poplatku trvat, zvážila bych podání podnětu k prošetření místnímu finančnímu úřadu.

S přáním příjemného dne

PhDr. Dagmar Kučerová (poradkyně pro mzdové účetnictví)