Hlavní navigace

zúčtování a výplata odměny z DPP

Dobrý den,
podnikatel, který vede daňovou evidenci, chce zaměstnat jednu osobu na DPP s časovým úvazkem 25 hodin měsíčně, který tato osoba splní vždy začátkem měsíce, nejpozději v první dekádě daného měsíce. Je možné provést zúčtování a výplatu mzdy ještě v daném měsíci nebo je nutno provést zúčtování k poslednímu dni a výplatu v následujícícm měsíci?
Děkuji za odpověď.

Jaroslav
22. 1. 2019 17:13

Odpověď

Dobrý den,

zákoník práce popisuje problematiku dohod konaných mimo pracovní poměr v ustanovení § 74 - 77. Avšak z pohledu odměňování je velmi důležité ustanovení § 138 zákoníku práce. Zde se píše, že výše odměny z dohody a podmínky pro její poskytování se sjednávají v dohodě o provedení práce nebo v dohodě o pracovní činnosti. Podmínky odměňování (splatnost a forma výplaty odměny) musí být sjednány přímo v dohodě, nelze odkázat na interní předpis či přílohu dohody (např. výkaz práce).

Od této skutečnosti se bude odvíjet i zúčtování a výplata ve vašem případě. Pokud je v dohodě uvedeno kupříkladu - výplata každý měsíc k určitému datu či v běžném firemním výplatním termínu, zúčtovává se spolu s ostatními výplatami (což je bezesporu v mzdovém účetnictví častější a praktičtější). Pokud je zde naopak uvedeno např. každý měsíc po dokončení práce, pak zúčtovává se k tomuto dni. Rovněž lze (je-li to v dohodě uvedeno) zúčtovat a vyplatit až po skončení práce, tj. poslední měsíc trvání dohody. Poslední zmiňovaná varianta je však méně výhodná, jelikož bude zřejmě překročen desetitisícový limit z hlediska odvodů pojistného.

Z výše uvedeného plyne, že u podnikatele s jedním zaměstnancem na DPP může být zúčtováno a vyplaceno k jakémukoli dni v měsíci dle podmínek předem sjednaných přímo v dohodě o provedení práce.

Krásný den přeje

PhDr. Dagmar Kučerová (poradkyně pro mzdové účetnictví)