Hlavní navigace

Průměrný výdělek

Dobrý den pani Kučerová,
mám pracovnici, která v dubnu 2014 nastoupila na MD a následně na RD.
28.12.2018 nastoupila do zaměstnání po RD, odpracovala 2 dny a dostala mimořádnou odměnu a pracovní poměr ukončila dohodou..
Můj dotaz je, z čeho mám vycházet při výpočtu průměru na potvrzení pro úřad práce. Jestli mám použít průměr z posledního čtvrtletí r. 2014 , nebo jestli mám provést pravděpodobný průměr. V ZP se uvádí, že průměr se stanoví z předcházejícího čtvrtletí, kde nemá žádný příjem a ve 4.čtvrtletí sice příjem má, ale nemá odpracováno 21 dnů (§355, bod 1).
Děkuji za odpověď
J.

Jarka
23. 1. 2019 11:18

Odpověď

Dobrý den,

je to přesně tak. Vycházíme z ustanovení § 351 a násl. zákoníku práce.

"Není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak, je rozhodným obdobím předchozí kalendářní čtvrtletí. Průměrný výdělek se zjistí k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po rozhodném období."

"Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek. Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty."

Z vašeho dotazu usuzuji, že pracovní poměr byl ukončen dohodou k 30. nebo 31. prosinci. V takovém případě je předchozím obdobím třetí kalendářní čtvrtletí roku 2018. V tomto období zaměstnankyně nepracovala. Výdělkem pro pracovněprávní účely je výdělek pravděpodobný.

Příjemný den přeje

PhDr. Dagmar Kučerová (poradkyně pro mzdové účetnictví)