Hlavní navigace

uvádění příjmů osvobozených od daně ve mzdovém listě

Dobrý den, reaguji tímto na článek z prosince loňského roku a ráda bych si problematiku uvádění příjmu osvobozených od daně na mzdovém listu objasnila, neboť jsem po přečtení článku zjistila, že nemáme vše nejspíše v pořádku a ráda bych postupovala správně. Jako zaměstnavatel máme zřízen sociální fond. Z tohoto fondu poskytujeme při životních a pracovních výročích peněžní dary, zde problém není - jdou přes mzdy, vždy se zdaní a jsou zaneseny i ve mzdovém listě. Dále může každý zaměstnanec čerpat soc. fond ve výši 9,000,-Kč ročně, a to např. jako příspěvek na penzij. připojištění, životní pojištění, rekreaci, nákup vitamínů, nákup zdravotnických pomůcek, kulturní a sportovní akce, vstupenky do sport. zařízení atd. U příspěvku na penzij. a život. pojištění zřejmě chybu nemáme, příspěvek jde přes mzdy a následně je i zanesen ve mzdovém listě, výše příspěvku se odečítá z částky 9.000,-Kč. Pokud je příspěvek vyčerpán v plné výši na pojištění, je vše v pořádku. Ostatní plnění, tj. rekreace, vitamíny, vstupenky apod. však přes mzdy nejdou, kolegyně u každého zaměstnance vede přehled čerpání částky 9.000,-Kč, vše hradí zaměstnavatel přes fakturu, tato plnění tedy nejsou zanesena ve mzdovém listě. Jestli jsem však článek dobře pochopila, měla by součástí mzdového listu být. Tento způsob evidence a čerpání SF je v organizaci zaveden již dlouhou dobu, v zaběhlém způsobu jsem pokračovala i po převzetí agendy od kolegyně, která šla v roce 2014 do důchodu, a vůbec jsem netušila, že je nejspíše něco špatně. Musí jít tedy čerpání SF přes mzdy, aby ji pak mzdový program zanesl do mzdového listu, od kdy tato povinnost je a jak případně tento nedostatek napravit, aby bylo vše pro případnou kontrolu v pořádku? Mzdové listy mám za každý kalend. rok seřazené abecedně a svázané. Bylo by tedy možné shromáždit čerpání soc. fondu za celý rok u každého zaměstnance a vytvořit tak svazek jako přílohy ke mzdovým listům a toto následně kontrole předložit?
Dále bych se chtěla zeptat, jak je to s příspěvkem na stravenky. Pochopila jsem, že i tento příspěvek by měl být ve mzdovém listě. Opět tento údaj nejde přes mzdy a není uveden ve mzdovém listě. Stravenky se prodávají v hotovosti, kolegyně vede seznam. počtu prodaných stravenek každému zaměstnanci. Jaký příspěvek se pak případně uvádí do mzdového listu, když např. z hodnoty stravenky 50,-Kč by zaměstnavatel hradil 25,-Kč, 10,-Kč zaměstnanec a 15,-Kč příspěvek ze SF?

Moc děkuji za případnou odpověď.

Jiřina
29. 1. 2019 20:43

Odpověď

Dobrý den,

zaměstnavatel skutečně musí uvádět v souladu s ustanovením § 38j zákona o daních z příjmů na mzdový list zaměstnance veškeré příjmy, které jsou předmětem daně, tedy i příjmy, jež jsou od daně osvobozené. Neuvádí zde naopak příjmy, které nejsou předmětem daně dle § 6 odst. 7 zákona o daních z příjmů. Osvobozené příjmy, které mají být součástí mzdového listu, uvádí ustanovení § 6 odst. 9 zákona o daních z příjmů.

Popisujete zřejmě článek: https://www.podnikatel.cz/clanky/na-mzdovy-list-zamestnance-patri-veskere-prijmy-i-osvobozene/. Jak je zde uvedeno, lze osvobozená nepeněžní plnění pro účely uvádění na mzdovém listu pomyslně rozdělit do tří skupin:

- plnění osvobozená od daně z příjmů do zákonem stanoveného limitu – na mzdový list zaměstnance se povinně uvádí (např. příspěvek zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění, nepeněžní dary poskytnuté v souladu s vyhláškou o FKSP, hodnota přechodného ubytování zaměstnanců, poskytnuté bezúročné půjčky, rekreace a zájezdy).
- plnění přiřaditelná konkrétnímu zaměstnanci osvobozená od daně z příjmů bez stanoveného limitu – lze uvádět jako položku mzdového listu či formou přílohy, avšak jako nedílnou součást mzdového listu (můžete např. ke každému mzdovému listu připojit přílohu (např. tabulka), kde bude uvedeno, jaké od daně osvobozené benefity v konkrétním měsíci zaměstnanec čerpal - příspěvek na stravné a stravování, odborný rozvoj a rekvalifikace, využití sportovního zařízení, vstupenky, vitamíny apod.
- plnění problematicky přiřaditelná v konkrétním ocenění na určitého zaměstnance poskytovaná zaměstnavatelem – lze připustit zcela samostatnou evidenci (souhrnná evidence pro všechny zaměstnance - např. nealkoholické nápoje poskytované zaměstnancům na pracovišti, večírky pro zaměstnance a další).

Příspěvek na stravování - nepeněžním příjmem je část stravování (stravenky), kterou zaměstnanec nehradí. Pokud je hodnota stravenky 50 Kč a zaměstnanec hradí 10 Kč, pak je nepeněžním příjmem zaměstnance 40 Kč.

Nejedná se o legislativní novinku. Náležitosti mzdového listu se neměnily, jen tuto povinnost úřady dříve nekontrolovaly. Poprvé na tuto skutečnost pro server Podnikatel.cz upozornilo Generální finanční ředitelství v červnu 2018 (https://www.podnikatel.cz/clanky/prijmy-patri-do-mzdoveho-listu-zamestnance/). Proto by podle mého názoru měl být v pořádku minimálně rok 2018.

Krásný den přeje

PhDr. Dagmar Kučerová (poradkyně pro mzdové účetnictví)