Hlavní navigace

Invalidní důchodce 1.stupně a pojistné na zdravotní pojištění

Dobrý den,
zaměstnáváme zaměstnance s 1.stupněm invalidity s mírou poklesu pracovní schopnosti 40 procent na zkrácený pracovní úvazek 20 hodin týdně. Dle úrovně zaručené mzdy patří do druhé skupiny prací a byla mu stanovena mzda 8.000,- Kč za měsíc. Nemá jiného zaměstnavatele, ani nepodniká. Musím mu dopočítávat odvod za pojistné na zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu a srazit tzv. doplatek do minima?
Děkuji za odpověď
Bartošová

Bartošová
31. 1. 2019 18:07

Odpověď

Dobrý den,

jedná se o osobu, za kterou platí zdravotní pojistné stát. Osoby, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, určuje § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Mimo jiné zde patří poživatelé důchodů. Za poživatele důchodu je pro účely zdravotního pojištění považována osoba, které byl přiznán důchod:

- do 31. 12. 1992 podle předpisů ČSFR;
- od 1. 1. 1993 podle předpisů ČR, nebo i podle předpisů SR, ovšem jen pokud byl důchod vypočten s přihlédnutím k době zaměstnání před 1. lednem 1993 u zaměstnavatele se sídlem na území společného státu.

V obou případech jde o důchody podle zákona č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí (může být přiznán jen nezaopatřenému dítěti). Za poživatele důchodu se pro účely zdravotního pojištění považuje výše uvedená osoba i v měsících, kdy jí podle předpisů o důchodovém pojištění výplata důchodu nenáleží.

U osoby, za kterou platí pojistné i stát, budete zdravotní pojistné odvádět ze skutečného výdělku, ve vašem případě z částky 8 000 Kč. Na příslušnou zdravotní pojišťovnu je však třeba oznámit, že se jedná o důchodce. K tomu účelu slouží kód "D" - tiskopis Hromadné oznámení zaměstnavatele. U nových zaměstnanců se oznamuje spolu s kódem "P". Jestliže je přiznán důchod stávajícímu (již přihlášenému) zaměstnanci, hlásí se pouze kód "D".

S pozdravem

PhDr. Dagmar Kučerová (poradkyně pro mzdové účetnictví)